Italija blokirala sve zaključke summita dokle ne dostaje ča želji oko migracijov!

Na upit ča će biti ako se tali­janski prijedlog ne prihvati, Conte je rekao da „ne želji razmatrati takovu mogućnost“, dodajući da u tom slu­čaju ne bi bilo zaključkov. U nacrtu zaključaka Europsko­ga vijeća, o ki su peljači ras­pravljali do dugo u noć, govori se o stvaranju „platformami za iskrcaj izvan Europe”. Kako je objasnio aus­tri­jski kancelar Sebastian Kurz, to znači novi pristup u kom je „osnovna ideja da lj­u­di, ki su spašeni s morja u svojem nelegalnom pokušaju ulaska u EU, ne budu preve­zeni do EU, nego do druge države izvan EU“. 

Tagovi: 

Hrvatski premijer Andrej Plenković na EU summitu je otkrio ki je hrvatski cilj

Za Hrvatsku je ključno pitanje čim snažnije i kvalitetnije kontrole na granici iz­med Turske i Grčke tr Turske i Bugarske, rekao je pre­mijer u Bruxellesu.

BRUXELLES — Postrože­nje mig­ra­n­t­ske i azilantske politike u jednoj od zemalj nuž­no bi se reflektiralo i na sve os­tale, po­ru­čio je hrvatski premi­jer Andrej Plenković na ulasku na neformalno okupljanje liderov 16 držav članica EU u Bruxellesu, i dodao da je došao na ta skūp kako bi „vidio kakova su promišljanja drugih“ prije no ča se svi zajedno, lideri svih 28 držav članica EU, dogovo­ru o zaključki Europskoga vijeća u četvrtak, 28. i pe­tak, 29. junija.

Tagovi: 

Ministrica VP Marija Pejčinović-Burić na sastanku Stalnoga vijeća OESS-a

Potpredsjednica vlade RH i ministrica vanjskih i europ­skih poslov Marija Pejčinović Burić sudjelovala je u četvrtak, 14. junija u Beču na sastanku Stalnoga vijeća Oess-a (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju Osze) i istaknula važnost ku Hrvatska pridaje multila­te­ralnim forumom i dijalogu. Ministrica je sastanku nazočila u svojstvu predsjedavajuće Odborom ministrov Vijeća Europe na poziv Italije, ka trenutno predsjeda Oess-om.

Tagovi: 

Ruski predsjednik Vladimir Putin bio velika zvijezda devet uri dugo u Beču

„Putin u Beču: Posjet u zn­a­ku naglašene harmonije“, „Austrija-otvarač vrat Mo­skvi u EU“, „Sankcije škodu svim“, „Putinova šarm ofenziva u Beču“, „Putin u Beču nije bio izoliran nego mu se je udvaralo“, „Austrijski Omv i ruski Gazprom potpisali Sporazum o isporuki pli­na do 2040.“, „Business as usual“, samo su neki od na­slovov i podnaslovov u srijedu u austrijski mediji, ki slikovi­to govoru ne samo o središ­nji tema razgovora nego i o karakteru i atmosferi devet uri dugoga djelatnoga po­sje­ta ruskoga predsjednika Vladimira Putina Austriji, u u­torak, 5. 6. otpodne i navečer.

Tagovi: 

Janez Janša relativni pobjednik u Sloveniji

Bivši premijer slovenski Ja­nez Janša osvojio je u nedi­lju, 3. junija na parlamentar­ni izbori sa svojom Sloven­skom demokratskom strankom (Sds) relativnu većinu u novom sazivu slovenskoga parlamenta, ali je svistan da će imati poteškoć u formira­nju vlade. Janša relativni je pobjednik parlamentarnih izborov u Sloveniji potom ča je njegova Sds osvojila 25 posto glasov. Ankete su pred­vidjale veliki povratak Janeza Janše: Bivši premijer je najavio jaču kontrolu granice s Hrvatskom.

Tagovi: