U Beču izvršena primopredaja predsjedanja Vijećem EU-a izmed Hrvatske i Nimške

Zajedničkim foto-terminom na „Würstelstandu“ (virštl­štandu) Bitzinger prik puta poznatoga bečkoga Albertina-muzeja hrvatski velepo­sl­a­nik u Austriji Daniel Glun­čić, nimški veleposlanik Ralf Beste i peljač austrijskoga predstavničtva Europske komisije u Beču Martin Selmayr obilježili su primopredaju predsjedanja Vijećem EU-a izmed Hrvatske i Nimške. Veleposlanik Glunčić čestitao je veleposlaniku Besteu tr mu zaželio sve najbolje za predsjedanje Nimške EU-om do kraja ovoga ljeta.

Tagovi: 

Austrijska vlada izdvojila 50 milijardi € za oporavak gospodarstva i gradjanov od koronakrize

Mediji navodu kako je veliko pitanje da li će predstavljeni „mega“ paket austrijske vla­de ki sadrži jednokratne isplate, smanjenje poreza, porezne olakšice, otpise i Vladine investicijske apetite ima­ti željeni učinak.

BEČ — Austrijski kancelar Sebastian Kurz je 16. junija na konferenciji za novinare u Be­ču predstavio zajedno sa svojim tīmom, vicekancelarom Wernerom Koglerom, ministrom financijov Gernotom Blümelom, ministricom za obrambu klime, okoliša, energije, mobil­nost, inovacije i tehnologiju Leonore Gewessler i ministricom gospodarstva Margare­tom Schramböck predstavio „me­ga“ paket mjerov ukupno težak 50 milijardi eurov za oporavak gospodarstva i gradjanov od koronakrize, a ki je na dvo­dnevnoj kriznoj klauzuri „upa­kirala“ vladajuća koalicija N­a­rodne stranke (Övp) i Zelenih.

Tagovi: 

R. Anschober more zamisliti povećanje na­k­na­de za već od pol milijuna nezaposlenih

Austrijski ministar zdravstva iz redov stranke Zelenih Ru­dolf Anschober, ki je u­jedno i ministar za socijalnu skrb u svojoj izjavi je rekao za au­strijski radio Ö1 kako si „mo­re zamisliti povećanje naknade za nezaposlene“, kih u Austriji sad zbog ko­ronakri­ze ima već od pol milijuna.

Slobodno putovanje u Hrvatsku je moguće opet od 16. junija

Austrijska Savezna vlada je ukinula sa 16. junijem ograničenje putovanja u Hrvatsku. Do sada je pri povratku iz Hrvatske u Austriju bio oba­vezan negativan test na ko­ronavirus odnosno 14-dnevna karantena, ča je ukinuto od utorka, 16. junija. Od o­v­oga dana su ublažene mjere vezanih uz ograničenja put­o­vanja austrijskih gradjanov u inozemstvo ods. ulaska hrva­t­skih državljanov u Austriju.