Orbánov ministar Szijjártó: Marakeški sporazum o migracija je izdaja Europe

Madjarski ministar vanjskih poslov Péter Szijjártó rekao 6. novembra u Beču, da je UN-ov Globalni kompakt o migracija istovjetan „izdaji Europe“ jer ide protiv inter­esov narodov. Madjarski šef diplomacije je to rekao na konferenciji za novinare ku je održao s austrijskim potpredsjednikom vlade Heinz-Christianom Stracheom. Madjarski ministar vanjskih poslov istaknuo je da Globalni kompakt predstavlja „ozbiljnu prijetnju“ Europi jer je „usmiren prema legaliziranju ilegalne migracije kao temeljnoga ljudskoga prava“.

Tagovi: 

Kunasek i Krstičević dogovorili potpis no­voga Sporazuma o obrambenoj suradnji

„Ono što je moj cilj, a i cilj ministra Maria Kunaseka je proširiti i produbiti našu obrambenu suradnju. Ima­mo Sporazum o obrambenoj suradnji iz 1998. godine i danas smo dogovorili da je vrijeme da izradimo novi i širi Sporazum u kontekstu hrvatsko-austrijske bilateralne suradnje“, rekao je novinarom potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, po sas­ta­n­ku sa svojim austrijskim kolegom Mariom Kunasekom u utorak, 30. oktobra u Ministarstvu obrane Republike Austrije u Beču.

Tagovi: 

Italija ima drugi najveći dug u EU-u od 131,2 % Bruto državnoga proizvoda

Europska komisija odbacila je u utorak, 23. oktobra talijanski prijedlog proračuna, budžeta za 2019. ljeto ocije­nivši da na „nezapamćen“ način krši europska pravila i zatr­a­žila od Rima da ga revidira u roku od tri tajedni ili će se suočiti s disciplin­skimi mjerami.

STRASBOURG — Europ­ska komisija to je učinila prvi put, da je odbacila nečiji pred­log proračuna otkako ima tu o­vlast, upeljanu tijekom dužni­čke krize 2013. ljeta. Odluku je donio kolegij povjerenikov Eu­ropske komisije ki se je sastao na margini plenar­ne sjednice Europskoga parla­menta u Strasbourgu. „Danas, prvi put, Komisija je prisiljena zatražiti od jedne članice eurozone da revidira svoj prijedlog prora­ču­na“, rekao je novinarima potpredsjednik Europske komisije za euro Valdis Dombrovskis.

Tagovi: 

Granične kontrole po 11. novembru

Po Austriji su sada i Nimška i Danska nazvistile, da ćedu po 11. novembru podužiti granične kontrole za pol lje­ta, dakle do 11. maja 2019. ljeta. Granične kontrole u Austriji ćedu pogoditi pred svim Gradišće ods. putnike iz Madjarske i Austrije a Madjarska će to sigurno „vrnuti“ s pojačanimi kontrolami iz Austrije u Madjarsku.

Tagovi: 

Komšić najavio ukidanje nastave na hrvatskom jeziku u BiH

Komšić je rekao takaj i ka­ko mu je plan djelati na postupnom približavanju svih u obrazovni institucija u nast­o­janju da se ukloni postojeća segregacija školarov u sridnji i osnovni škola po nacionalnoj pripadnosti. Ča bi zna­čilo da bi se iz škol izbacila nastava na hrvatskom jeziku. „Provede li se to u djelo bio bi to i formalni politički povratak u Jugoslaviju ka je u prvi ljeti doslovno pokušala ukinuti hrvatski jezik no Ko­mšić čini se bi mogao biti još i gorji.

Tagovi: