Pri svojem pohodu je hrvatski ambasador upozorio načelnika na manjkajuće dvojezične natpise u novom općinskom uredu.

Filež – U subotu, 16. septembra je veleposlanik RH u Austriji Daniel Glunčić s predsjednikom Obrtničke komore Zagreb Antunom Trojnarom i predsjednikom Udruženja obrtnikov grada Zagreb Ivanom Zanettijem pohodio Filež.

Prva štacija je bila u općinskom uredu, kade su načelnik Kristijan Balogh i vicenačelnik Rudi Bucolić uz daljnje mandatare i Jožija Buranića kot zastupnika i potpredsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva primili delegaciju i pokazali novo preuredjenu zgradu. Malo kašnje se je pridružio i seoski farnik fra Božidar Blažević.

Glavni motor za ovim sastankom, ki je bio u sklopu i regionalnoga sajma u Filežu, je bila Klaudija Paulič, ka ima s Hrvatskom gospodarstvenom agencijom dobre veze i s Hrvatskimi obrtniki i s hrvatskom diplomacijom.

Dvojezičnost je dokaz za integralni dio Austrije

U svojem kratkom govoru je veleposlanik istaknuo važnost gradišćanskih Hrvatov za suradnju Hrvatske i Austrije. „(Gradišćanski) Hrvati su nam posebno važan segment za diplomaciju. Laglje se moru iskomunicirati stvari”, tako Glunčić. U vezi s tim je napomenuo predvidjen LPG pipeline od Jadrana do Nimške.

Razložio je i njegove plane da se ukine zajednički jezik BKS (Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, ki se kot takov uči i na sveučilišću), jer „tako nas ubacu u isti lonac”. I nastavio je: „Moj argument je, jezik nikada nije instrument. Hrvatski jezik i znaki nisu samo znak priznavanja nego i bogatstva. Ako jedan narod negira drugoga, onda automatski gubi.” Ovo je izručio posebno načelniku, i spomenuo samo jednojezične nimške natpise u novom općinskom centru.

I izručio je apel na sve nazočne: „Svaki mali potez dvojezičnosti je znak, da držiš na sebe a svaki mali potez je i dokaz da si integralni dio Austrije.”

Isto tako su govorili Trojan i Zanetti o važnosti zajednoga djelovanja i postupanja. „Hoćemo nastaviti našu suradnju ka već postoji stoljeća dugo”, rekao je Trojan. „Svaki od nas je mala kockica, a svaka naša kockica je vrlo važna, da pokažemo te kockice cijelomu svitu”, dodao je Zanetti.

Mi podupiramo sva društva

Fra Božidar Blažević je istaknuo važnost Crikve za povezivanje svih Hrvatov, i gradišćanskih i sada doseljenih. Tako je on izjavio, da pomoću društav Hrvat SAM podvaraju kih 250.000 Hrvatov u Austriji, Slovačkoj i Madjarskoj. Naglasio je važnost zajedničtva i da Crikva podupira sva društva. (n. ur.: Hrvatskomu kulturnomu društvu su i nadalje prepovidane priredbe u crikveni prostorija u fari fra Božidara Blaževića.)

Nije smilo faliti spominanje projekta gradnje stanov po potresu u Hrvatskoj i zbor Pax et bonum.

U daljnjem razgovoru je Glunčić istaknuo razliku med Slovenci i Hrvati. „Vidi se razlika. Slovenci su jače politizirani”, tako Glunčić.

Daljnja štacija je bila razgledjivanje farske crikve i posjet regionalnoga sajma, kade su bili zastupani i hrvatski obrtniki (već na 32. stranici). Veleposlanik je završio boravak u Filežu s objedom, gulaš od jelena, na fileškom sajmu.

Kristijan Karall