HAK je četvrtak, 7. decembra održao generalnu sjednicu. Aleksandar Vuković će i nadalje ostati na čelu kluba. Odbor su mogli povećati i pomladiti.

Beč – Pinkovčan Aleksandar Vuković štarta u četvrtu periodu svojega predsjedničtva u HAK-u. To je generalna sjednica potvrdila četvrtak, 7. decembra u Hrvatskom centru. Vuković je tom prilikom i nazvistio, da kljetu već ne kani kandidirati za ovu poziciju i ju želji dati mladjoj generaciji. Hakovci su i ljetos jur uspili proširiti i pomladiti odbor.

Lanjski odbor je s četirimi ljudi bio prilično mali. Lara Heisinger kao tajnica, Sophie Hajszan kot potpredsjednica i Vuković su ostali u odboru. Dosadašnja blagajnica Nika Račić je predala funkciju Antonu Leskoviću iz Beča. Njegova zastupnica će biti Lara Zončić iz Dolnje Pulje, ka se s tim vraća u odbor. Novo zadobiti su mogli Matijasa Popovića iz Poljanac za drugoga potpredsjednika i Nelicu Zvonarić iz Mjenova kot zastupnicu tajnice. Generalna sjednica je sve pozicije jednoglasno odibrala.

Čuda projektov, čuda organizacije

Kot je rezimirao Vuković je HAK od 2020. ljeta narastao ča se tiče djelovanja i različnih projektov. S Novim glasom imaju sada profesionalni tim, uza to su hakovci opet pojačano aktivni u MEN-u, imaju dodatni jezični seminar Jezik prez granic kot i uobičajene hakovske večere i Dan mladine. To da potribuje i već organizacijskoga djela u pozadini, ko čuda puti ostaje nevidljivo i ko bi se moglo još bolje raspodiliti.

Za 2024. ljeto je uz uobičajeni program planirana i kooperacija s Inicijativom manjine. S njom kanu organizirati djelaonice za mlade osobe iz manjin u ki kanu posredovati alate za aktivizam, davati uvid u projektiranje i organizaciju društav i inspirirati, kako se angažirati na političkom polju – capacity building, kako se to zove u stručnom svitu. Cilj je, da su djelaonice otvorene za sve manjine u Austriji. Hakovci kanu onde i uplesti mladenačka društva iz Gradišća i svoj hakovski narašćaj.

Najveća priredba HAK-a, Dan mladine u septembru će kljetu biti u sridnjem Gradišću. Naticala su se dvoja sela, ča predsjednika Vukovića jako veseli. Hakovci su se odlučili za Mali Borištof, kade je stoprv jednoč, a to 1999. ljeta bio Dan mladine. Onde ćedu skupa s Mladinom Mali Borištof, Nogometnom zajednicom Hrvati i Fitnes klubom Borištof prirediti trodnevni festival.

Jezik prez granic na Pagu

Pri generalnoj sjednici HAK-a su javili i termin za dojdući jezični seminar Jezik prez granic. Erasmusplus-projekt ćedu opet organizirati na otoku Pagu, a to od 7. do 14. julija 2024.

Tereza Grandić