Država Crikvu/e mora podupirati kao važnu/e kulturnu/e ustanovu/e

Principijelno je bezobraznost ako gdo ide rovati u privatnoj pošti, još i službenoj nekoga drugoga ili neke druge. Ista stvar je telefonati a naravno i s SMSi i chati. Oduvijek smo bili protiv„staklenoga“ človika, da se sve doznaje o njemu i njoj, da se ga svliče do gola i još dalje, i da se ga onda i osramoti. A gdo stoji u gaća ovde, on ili ona i svenek nešto krije ča javnost ne bi tribala doznati ni znati, viditi ni čuti. Ovde ide za ljudsko dostojanstvo, ko obavezno triba braniti i čuvati!

Mala i srkomna zahvalnica Mirki za velike i dalekosežne ideje i hrabrost

S našim slavljenikom se u ovom broju HN pozvaniji bavu i opisuju njegova postignuća na području pedagogije i školstva kao i muzike. U sljedećem je ov slab a svakako i manjkav pokušaj vridnovati djelovanje i angažman Mirka Berlakovića u pogledu na Hrvatsko štamparsko društvo a posebno glede HRVATSKIH NOVIN.

Sada našim političarom i političarkam fali iskustvo starih i poštivanje zrelih!

Nije triba ni pažljivo pratiti gradišćansku, austrijsku, europsku, svitsku politiku, ča se dogadja med nami i okolo nas, da se more dostati dojam, utisak: ovo sve teče bez glave i repa, bez ikakove pameti a još manje iskustva a kamo li dalekovidnosti.

Automatski se stavlja pitanje: Gdo je ovde na kormilu, gdo ovo pelja i gdo je od ovih u stanju bilo koga uvjeriti od bilo čega? Toliko puti korišćena krilatica „Dajte dici, mladim komandu polag poznate Grönemeyerove jačke „Kinder an die Macht“ je vrlo atraktivna, moderna i otvorena, velikodušna i perspektivna. Ali ča je ako ide na gusto? Ča su onda dica, mladi u stanju?

Dosta je jednostavno i uhodano: Gdo bolje trži dostaje i brže i već cipiva!

Velika i glasna buka i u austrijskoj javnosti, jer da Austrija na priliku u prispodobi s Danskom ali pred svim i s Velikom Britanijom i Izraelom nije mogla osigurati dovoljno dozov cipiva protiv koronavirusa na svitskom tržišću. Takova diskusija i navodno zbantovanje, da svitske tvrtke, firme ke proizvodu ovo cipivo, Austriju ne tretiraju fer i da se pošteno ne zgledaju na to da i u ovoj zemlji kanimo imati dovoljno i najboljega cipiva protiv ovoga virusa u svi mogući mutacija. No ne…!!!

Hrvatskomu jeziku se moremo vratiti najbolje uz dvojezični školski sustav!

Evo, opet jednoč smo se vrnuli na jezik. Povod je opet jednoč pokrenuta diskusija o podučavanju hrvatskoga jezika — ne samo u Gradišću nego i Beču, i inicijativa Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov narodnosnih savjetov da bi se manjinski jeziki podučavali i izvan autohtonoga područja daje novo ufanje.