Doskozil je položio prisegu u Hofburgu

U Željeznu se je pandiljak dopodne konstituirao Gra­di­­š­ćanski zemaljski sabor. Priseglo je 36 poslanikov. Po­tom je sabor s glasi ne samo SPÖ-a nego i ÖVP-a, Slobodarov i Zelenih odibrao Hansa Petra Doskozila za zemaljskoga poglavara i no­vu zemaljsku vladu. Zemalj­ski poglavar Gradiš­ća Hans Peter Doskozil (SP) je 18. februara u bečkom Hofburgu položio prisegu pred saveznim predsjednikom Ale­ksandrom Van der Bellenom. Doskozil je potom nazvis­tio, da kani proširiti kontrolna prava i za pregledavanje Zemaljskoga holdinga Gradiš­će.

Tagovi: 

Hrvatski veleposlanik Glunčić primio zastu­pnike hrvatskih udrug u Austriji

Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Republiki Austri­ji mag. Daniel Glunčić po­zvao je utorak, 18. februara zastupnike hrvatskih i gradišćanskohrvatskih udrug i društav na predstavljanje u pro­storije veleposlanstva u Be­ču. Novi veleposlanik Daniel Glu­n­čić obratio se je predstavnikom brojnih udrug i zajednic, kih sto po broju i im je uz ostalo poručio „Najdite ono ča nas povezuje, a ne ono ča nas dili“.

Tagovi: 

Konačno obustavljen sajber-napad na Ministarstvo vanjskih poslov

Po dva i pol miseca, Minis­tarstvo vanjskih poslov Austrije uspilo je zaustaviti cy­ber-napad na svoje IT sisteme.

BEČ — „Po intenzivnom dje­lu i odličnoj suradnji već reso­rov, uspili smo očistiti na­še IT sisteme i obustaviti sajber napad na Ministarstvo“ objavio je ministar vanjskih p­o­slov Aleksander Schallenberg. Istakao je da je sigurnost p­o­datkov Ministarstva osigurana i da nije utvrdjena nikakova šk­oda na IT uredjaji.

Tagovi: 

Postupki Bunjevačkoga vijeća — „čin otvorenoga neprijateljstva prema hrvatskoj zajednici u Vojvodini i Srbiji“

U Vojvodini, uglavnom na sj­everu Bačke, živi skupina od oko 16.000 Bunjevcev ki niječu svoju pripadnost hrvat­skomu narodu. Ponovno ja­ča potpora zajednici Bunjev­cev, ne-Hrvatov, na račun Hrvatov, a pojedina državna tijela Srbije ne držu neutralnu poziciju, ocijenio je nedavno medjunarodni tajnik Hrvatskoga nacionalnoga vi­jeća (Hnv) Darko Baštovanović dodavši da ta zajednica nastoji osporiti izgradnju Hrvatskoga školskoga centra.

Tagovi: 

Viktor Orbán kroz školu želji stvoriti „novoga gradjana“ po mjeri vlasti

Kritičari upozoravaju da će­du dica biti izložena ideologiziranoj nastavi ku je osmi­slila vlada. Imamo nacional­ni obrazovni kurikulum! Ob­javio je to madjarski minis­tar Miklós Kásler, predstav­ljajući opsežan dokument ki je, kako je rekao, dizajniran za sadašnjost i budućnost, a temelji se na vridnosti iz pro­šlosti. No, umjesto pohvalov i uzdaha olakšanja jer ćedu, eto, školari biti rasterećeni, manje će biflati i već učiti raz­mišljati svojom glavom tr ko­ristiti napredniju informati­čku opremu, uslijedila je sal­va kritikov. Prvič je rok za primjedbe i prijedloge bio prekratak, drugič je dokument krojen ideološki po mje­ri madjarskih nacionalistov. Kurikulum je, velu kritičari, jednostran, nacionalistički orijentiran i odražava vridnosti autokratskoga društva.

Tagovi: 

„Nastavljamo borbu za srpski jezik“

Odbor Spkd Prosveta u Be­ču će i u 2020. nastaviti bor­bu za srpski jezik u Austriji, najavljuje Srđan Mijalković, predsjednik odbora, zadovo­ljan po uspješnom koncertu povodom srpskoga Novoga ljeta. On ističe da će po us­pješnoj skupšćini ka je odr­žana u decembru i osvježe­nja uprave o ovom ljetu nastaviti lobiranje da se tako­zvani Bhs (bošnjačko-hrvat­sko-srpski) jezik prilagodi pravim potrebam. Podsjeća i da u Austriji status srpske z­ajednice nije dobar, još ma­nje status srpskoga jezika.