Je kič čemeran ukus ili neizreciva lipota?

Kič je za nas u prvom redu čemeran ukus. Jako teš­ko je opisati, ča je kič. To vidimo i na tom, da ovu nimšku rič ne moremo preve­sti, zbog čega su ju različni jeziki inkorpo­rirali u vlaš­­ći jezik i adap­tirali na vlašću ortografiju. U engleskom jezi­ku velimo „kitsch“ istota­ko kotno u fra­n­cuskom ili još i u grčkom, ki rijetko preuzima tudje riči iz drugih jezikov.

Tagovi: 

Ortografska interferencija? - Mali jezični savjeti

Interferencija u pravopisu se javlja individualno i nikada u standardnom upotribljav­a­nju, no zbog cjelokupnoga pristupa ovoj tematiki se m­o­ra i ona spomenuti. 

Ča se tiče velike i male po­četne slove, čudakrat koris­ti­mo prapovisna pravila nim­škoga jezika, npr. „Draga Majka, sve najbolje za Ro­djendan! Lipe Svetke želju…“ jer zabimo da se u hrvatsk­o­mu jeziku opće imenice pi­šu malom početnom slovom: Draga majka, sve najbolje za rodjendan! Lipe svetke želju…

Ste znali? - Ko cvijeće moremo jisti?

Milina je za oči, kad na vrtu sve cvate. Ako cvijet more razveseliti i naš ukus, je to još lipše. Nekimi cvijeti mo­remo dekorirati salate i deserte, a tu dekoraciju pak mo­remo još i pojisti!

Idealno je, ako su cvijeti na­brani u vlašćem vrtu, kade je nisu prethodno poduškivali kucki i mačke. Naravno ne smu biti ni špricani ili još i otrovni!

Skoro u svakom vrtu rastu cvijeti, ke moremo i jisti. Je­dan od tih cvijetov je cvijet tratinčice (Gänse­blüm­chen). Osebito su dica oduševljena od tratinčic. Kot dekoracija na kolaču, smrznuto u ledeni kocka ili kot dodatak salatam, tratinčice fasciniraju na­še oko. Tratinčica ima blag, ali malo trpak ukus.

Tagovi: 

Papa Franjo veleposlanikom: Nekamo se izolirati zbog straha od terorizma!

VATIKAN-GRAD — „Premda smo morebit različitih naci­onalnosti, kulturov i vjerskih uvjerenj, ujedinjeni smo zajedni­čkom ljudskošću i misijom da brinemo za društvo i stvoreno. To služenje je osobito hitno, zato ča mnogi trpu u sukobov i bojev, zbog prisilnoga selilačtva i izbigličtva tr gospodarskih nesigurnosti. Moramo očitovati konkretne znake solidarnosti s onimi u teškoj potrebi“ rekao je Sveti Otac, primivši u audi­enciju veleposlanike iz Estonije, Malavija, Namibije, Sejšela, Tajlanda i Zambije, povodom primanja njevih vjerodajnic.

Nimcem dosta kancelarke Angele Merkel

Po svemu sudeći, nimška ka­n­celarka Angela Merkel sku­po će platiti svoju izbigličku politiku. Nimški političari tv­rdu kako je upravo zbog ka­ncelarkine politike Euro­p­ska unija postala ranjiva na „ucjene“ turskoga predsjednika Erdogana. Horst Seehofer, čelnik CSU-a ka je u koaliciji s kancelarkinim CDU-om, veli kako s Tur­sko­­m triba pregovarati o izbiglica­mi, ali je ovisnost o Ankari pogibeljna jer to, izmed os­talo­ga, daje krila i ekstremnim des­ničarom okupljenimi u AfD-u (Alternative für Deu­tschland). 

Tagovi: