Zvijezde za misec februar 2023

Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Imate uvjerenje u sudbinu – u ljubavni posli će vam u februaru doprimiti sriću! ☘ Posao/uspjeh: Ste u prošli tajedni potrošili preveć pinez? Ov misec će dojti opet malo stabilnost u vaše financije... ♥ Zdravlje: Nekoliko terminov kod doktorov stoju pred vrati - ali ne bojte se, sve će biti u redu! Podupirajte vaše zdravlje i nadalje, i provedite svaki dan malo časa na friškom zraku.

Tagovi: 

Čim se zavaravamo — i o čemu bi znatno bolje tribali biti informirani

U momentu je diskusija o zlostavljanju dice i gledanju pornografskih slik s dicom, pedofilije (spolna nastranost, seksualna sklonost prema dičakom, odnosno uopće prema dici istoga ili protivnoga spola) na u darni mjesti u tiskanica i elektronski mediji a kamo li u socijalni mediji. Nima sumlje, koliko je to odurno, koliko se tomu triba suprotiviti i da to triba kaštigati – u privatnom, društvenom i kaznenom prostoru. Ali da zbog poznatoga slučaja glumca, ki je ljeta dugo gledao, pohranio i širio pornografske slike s dicom sada Burgtheater stupio u žarišću kritike, da bi se zbog toga glumca svi filmi tribali skinuti s TV-ov i kino-plahtov. Da se sada jur dane i tajedne toga glumca, ki je očito priznao svoju krivnju, ki je u terapiji, ki je optužen i ki je svoju karijeru sām sebi zničio sad kao „svinju goni kroz sva dvorišća“ i se cijela javnost jur slaže u krivici i kaštigi, ipak nije dostojno za naše prosvićeno (aufgeklärt), demokratsko i človičje društvo.