Gradišćanske općine s najvišim bonitetom

ŽELJEZNO — Pred kratkim je objavljena studija o financij­skoj situaciji austrijskih općin, a pokazalo se je da gradišćan­ske općine skupa sa solnograd­skimi imaju najvišu vridnost boniteta.

Zemaljski poglavar Niessl veli da je to zato jer se je Gradi­š­će kao mjesto poslovanja sve već poboljšalo.        

(uredn.)

Tagovi: 

Europska mladina nacionalnih manjin dolazi u Livku da skine kulturne granice

Hrvatski akademski klub (Hak) i Klub slovenskih študentov in študentic na Duna­ju (Ksššd) ćedu od 26. septembra do 2. oktobra o. lj. u srid­njogradišćanskoj Livki orga­nizirati medjunarodni omladinski susret »Rušiti zi­d(i­no­v)e« ods. »Breaking walls«. Organizatori oč­ek­u­ju kih 90 sudionikov iz 17 omladinskih organizacijov iz cijele Europe. Cilj je, da bi se umrižile omladinske organizacije iz nacionalnih m­a­njin širom Europe, da bi sru­šili zidine i pokazali na pro­bleme s kimi su suočene na­cionalne manjine a pred svim i omladinske organizacije.

 

Oblačiti se moramo svi, ali bitno je, imati fantazije

S vrimena na vrime je potri­bno, da si obnovimo garde­robu. Nije to samo zato, kad se moda minja, nego i zato kad si kanimo optimirati našu pr­a­tež. Pojedini kusići prateži su onakovi kl­a­sičari, da je moremo kombinirati sa sv­a­kim modnim kusićem. Ča bi pak morali i­m­ati u orma­ru, da bi imali dost za zibrati?

Črni leggin­g­si slišu u or­mar svake že­ne! Oni nikada ne dojdu iz mode, a moru se kombinirati s mnogimi drugimi kusići. Oni su i za izlazak, i za trening i za posao.

Tagovi: 

Beči/U Beču - Mali jezični savjeti

Ljeto još svenek dura i pra­z­niki još nisu završili, ali ve­lik dijel od nas je jur bio na ljetnom odmoru. Bar kade ste bili, ufam se, da ste se do­bro odmorili i zdravi vrnuli! A ako ste ostali doma, ne b­u­­dite tužni, jer poslovica veli: „Doma je najlipše!“

Ako ste bili projdeni, kade ste bili? Znamda Beči ili u Beču? Morebit i Zagrebi ili u Zagrebu? A znamda ste i bili Londoni ili u Londonu? Ili samo pogledati prijatelje ili r­o­djake Prodrštofi ili u Prodršto­fu? Ili morebit „na bi­seru Jad­ra­na“, Dubrovniki ili u Dub­rov­ni­ku? Ili vas je put odnesao da­lje, pak ste bili znamda Mo­skvi ili u Moskvi, Sofiji ili u Sofiji?

Ste znali? - Trik, kako ćedu vam se ugodati palačinke!

Palačinke su brzo gotove, i tijesto se lako napravi. Ipak kadakoč nastanu žilave. U receptu za palačinke stoji, da se cijela jaja neka razbiju u tijesto. Ako bjelance raz­dvo­jimo od žubanca, ćedu pala­činke biti meklje i rahlije. Po­stupati moramo ovako:
Tijesto za palačinke načinjiti kot obično, samo s tom razli­kom, da bjelanca razdvojimo od žubancev. Od bjelancev se istuče meklji snig, ki neka ne bude prečvrst. Snig se oprezno umiša u tijesto.

Tagovi: 

Diversity festival 2016 u Moskvi — pod geslom »Manjine na pozornici«

Od 7. do 14. augusta su u Moskvi održali po drugi put takozvani Diversity festival (festival raznolikosti). Orga­nizator je bio MEN (Mladina europskih narodnosti) skupa s JDR (Mlada organ­i­zacija Nimcev u Ruskoj) i DJO (Društvo mladih Nimcev u Europi). Oko 100 sudionikov iz cijele Europe je u ovom tajednu moglo birati med različnimi djelaonicami: tancanje, kazališće, ja­č­e­nje, scenografija i fotografiranje i filmanje.