Potribovanja narodnih grup ostaju ista — i pri novoj Saveznoj vladi!

Petar TyranJoš se ne zna, gdo će pe­ljati novu koalicijsku vla­du u Austriji. Naravno da se ne zna ni gdo će biti novi savezni kancelar — iako Seba­stian Kurz od Narodne stran­ke/Lista Kurz ima najbolje šanse. Mnogi računaju sa čr­no-plavom koalicijom, a je i vrlo vjerojatna. Ali sigurno je moguća i črljeno-plava koalicija, ako se Kurz ne more uje­diniti sa Stracheom. A peljač Slobodarske stranke (FP) će imati jako visoke zahtjeve. Ukoliko će mu to Kurz kaniti i moći uslišiti je drugo pitanje, ali će morati dosta popustiti, da bi Strache s njim išao u koa­liciju.

Kandidat Slobodarske stranke u Bečkom saboru: Srbi, glasajte za svoju budućnost

Nemanja Damnjanović, zastupnik u Bečkom saboru i kandidat Fpö u 10., 11. i 12. bečkoj općini ističe da je sa­mo Slobodarska partija Au­strije(Fpö) kadra da riješi brojne probleme s kimi su su­očeni gradjani, posebno da im ostane već pinez u mošnji.

Hrvati u Srbiji mogli bi dostati ča jur dugo imaju Srbi u Hrvatskoj

Srbija je pripravna razmotri­ti izmjenu zakonskih rješenj, pa i promjenu Ustava, kimi bi se omogućilo hrvatskoj m­anjini izravnu zastupljenost u parlamentu Srbije, naveo je med ostalim novi predsje­d­nik srpske strane u Medju­narodnom mišovitom odbo­ru (Mmo) Srbije i Hrvatske Ivan Bošnjak ped kratkim u Subotici.

Komisija Vijeća Europe se informira

Utorak, 10. oktobra u Beču, srijedu 11. u Kugi u Velikom Borištofu a pak opet u Beču četvrtak, 12. oktobra sas­ta­la se je djelatna grupa komi­sije Vijeća Europe sa zastu­p­niki narodnih grup, ka kontrolira, je li se Republika Au­s­trija drži Europske čarte za regionalne i manjinske jezike. Dva dane je delegacija od četirih stru­č­njakov razgovarala sa zastupniki narodnih grup, nevladinih organi­zacijov i medijev. Četvrtak su se sastali s predstavniki ministarstav i polit. stranak.