Mnogi, ki još govoru jezik, ga ne znaju ni pisati, a ni štati

Projdući put smo objasnili language shift. Ov put ćemo opisati proces, kako govorniki napušćaju jezik i preuzimaju ja­čega i u gospodarskom pogledu rentabilnijega. U istoj mjeri u koj napr­e­duje language shift, umi­ra jezični sis­tem. Teško je ili skoro nemoguće u komunikaciji hasnovati zapuš­ćan, umirajući jezik.