Kad odrašćena dica živu doma...

Austrijanska dica se prosje­č­no po 25. rodjendanu ise­lu iz roditeljskoga stana. Tim oni malo kraće ostaju u maminom hotelu nego ostali gradjani Eu­ropske unije, ki proj­du s 26-imi lje­ti. Hrvati najdug­lje uživaju mamine usluge, ar stoprv po 31. rodjen­danu velu zbogom roditeljskomu do­mu. Najkraće osta­ju doma mladi Švedi. Oni najkas­nije s 20-imi ljeti sprhnu iz roditelj­skoga gnjazda. I Slovaki,Talijani, Grki i Španjolci najvolu čučati do­ma kod ma­me.

Tagovi: 

Ste znali? - Znanstveniki su rekreirali prvu iskru žitka

Iako vjerojatno nikada nećemo dozviditi, kako je počeo žitak na Zemlji, znanstveniki imaju nekoliko odgovorov na to izazovno pitanje. Neki vje­ruju, da je u Zemlju udrio asteroid ili komet i da je tako stvorio uvjete za nastanak ke­mijskih uvjetov, ki su pro­uz­rokovali žitak. Istra­živači ima­ju dokaz za tu ideju. Visoko­energetskim laserom su česki znanstveniki simulirali udar.

Tagovi: 

Ča će nam nadomjestiti bukspam

Ako je od Vašega bukspama ili pušpama ostao još samo kafecak kostur, ga je napao škodljivac molj, koga u nim­škom jeziku zovemo Buchsbaumzünsler (Cy­da­­lima perspectalis). To je neka vrst metulja/leptira, ki je jako škodljiv. Požerati more sve lišće bukspama. Bu­ks­pam je povijesna ukrasna raslina, ka je jur svenek kinčila naše vrte. Danas su mno­gi hobivrtljari zdvoj­ni, ar ov molj jur ljeta dugo hara po vrti, u ki su udoma­ćeni naši buks­pa­mi. Ov škodljivac molj je porijeklom iz Azije i je iz Kine vje­rojatno dospio k nam u Europu sa sadnicami buks­pama. Naglo se je širio.

Tagovi: 

Mačke nisu najbolje lovice mišev!

Miši nijednomu u stanu nisu ugodni. Za to postoju uzroki. Oni se masovno pomno­žavaju, svojimi govni nam one­­čišćuju hranu, a ča je najgorje, miši moru prenašati i betege i parazite. Zva­na toga nam či­nu i škodu: pregrizu elek­tro­kabele i izolacije stana. Kumaj vani na­sta­je zima, a nutri u sta­­­ni ugodno teplo, miši išću zavi­će u kureni zgrada, kade se brzo ućaću, da bi se noćas otpra­vili na iskanje hrane.

Tagovi: 

Ste znali? - Je starost važna za partnerstvo?

Veli se da ljeta u ljubavi nisu važna. Društvo, u kom živimo osudjuje sve, ča odstupa od čega, zač se misli da nije nor­malitet. Prema statistiki je u većini hištav tri do pet ljet raz­like med hižniki. Veze sta­r­jih muži i čuda mladjih žen se već prihvaćaju nego veze, u ki je žena starja nego muž. Za osobe, ke privlačuju starji part­neri, se rado veli da u nji iš­ću roditeljsku figuru.

Tagovi: