Kako olakšati si alergiju u ljetni miseci?

Alergija je pretirana reakcija človičjega imunskoga sis­te­ma na alergene. Alergen more biti bilo ka supstancija, prah u stanu, pelud kitic, stabalj i trave, još i pojedini elementi me­dikamentov, eteričnih ulj ili naša hrana. Simptomi alergije se manife­stiraju zato, kad se naš imunski sistem bori s uzro­čnikom alergije. Simptomi su jako neugodni i človiku otežavaju žitak. Alergija je pos­ta­la prava epidemija modernoga vri­mena. Nju sprohadjaju hu­nja­v­ka, svrbež očiju, mnogokrat i cijeloga tijela, osip (Ausschlag) ili zate­čena sluznica nosa i dišnih pu­tov. Alergije ne moremo potpuno preobladati, ali sim­p­tome moremo znatno ublažiti s odredjenim ponaša­njem. Je­d­nostavni triki postoju, ki mno­gim ljudem pomažu. Simptomi alergije zbog toga nećedu prik noći na čudesan način skrsnuti, ali znatno si človik more poboljšati kvalitet žitka.

Tagovi: 

Ste znali? - Se vrući jiliši smu postaviti u hladilnik?

U Ameriki, kade ljudi imaju paničan strah od bacilušev, velu zdravstvene oblasti, da nije problem, vruće jiliše po­stavljati u hladilnik. Hrana je pokvarljiva. Osebujno, kad je vani vruće, neka jilo ne stoji ure dugo u veži, drugačije je moramo hititi. U njem su se naime pomnožile bakterije. Kod nas u Europi se već skrbimo za hladilnik i potrošnju energije nego za zdravlje lju­di.

Tagovi: 

Ki je bolji, muž ili žena?

Muški i ženski moždjani raz­lično funkcioniraju. To je dobra podloga za vice i anegdote, ali i za velike nevolje med muži i ženami. I jedni i drugi si mnogokrat ra­z­bijaju glavu, zač im se u komunikaciji javljaju pr­o­blemi i čiji je problem, kad komunikacija partout ne kani funkcioni­rati. Zač partner ne razumi ta­ko jednostavne po­ru­ke? Zač smo mu rekli jedno, a on je razumio i učinio drugo? Odgovori su jas­ni i jedno­stavni, iako nam se tako ne či­ni. Brojna istraživanja su pokazala, da muški i ženski mo­ždjani funkcioniraju različno.

Tagovi: 

Ste znali? Zač odviknuti se od Facebooka?

Ako ste čemerne volje, se od­morite od Facebooka, ve­lu različne študije! Ne tribate velje ugasiti svoj profil i od­reći se Facebooka, dost je da preminite svoje ponaša­nje na društveni mriža i si koč-toč naredite pauzu. Prema študiji, ka je objavljena u Cyberpsychology, Beha­vior and Social Networking, to človiku mo­re popraviti raspoloženje.

Tagovi: 

Zač si u vrtu neka zasadimo lilije?

Gdo se dobro ponaša prema lilijam, onomu ćedu cvas­ti na rahlom, sunčanom i čuvanom mjestu kroz cijelo ljeto, i to med majem i augustušem.  Lilijam škodi sa­mo žarko podnevno sunce.

U staroj Grčkoj je lilija bila posvećena božici Heri, kr­a­ljici ne­ba i ženi Zeusa, patroni hištva i potom­stva. Pokidob da je lilija bi­la kćer boga Zeusa i smrtne žene Al­k­mene, je Zeus kanio, da lilija po­stane besmrtna. I tako je kanio, da lilija pije mliko od prsi njegove žene Here. Dokle je Hera spala su joj liliju položili na prsi. Kumaj se je ona bila napila nekoliko kap­ljic mlika, se je mliko proljalo po cijelom svemiru ter je nastala Mlična staza. Od jedne kapljice, ka je spala na Zemlju, je na Zemlji zrasla bijela lilija.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako da ptice nimaju zubi?

Ptice danas nimaju zubi, iako su je koč imale. Umjesto zu­bi, one danas hasnuju svoj kljun i mišićavi želudac, da bi si samlile hranu, ku su po­že­rale. Znanstveniki su izvidili da su ptice jur pred 116-imi milijoni ljeti „izgubile“ zube. Fosilni ostatki potvrdjuju, da su neke ptice imale kljun u najprnjem, a zube u zadnjem dijelu ust. S vrimenom je kljun preuzeo i zadnji dio ust, i ta­ko su pticam skrsnuli zubi.

Tagovi: