Zvijezde za misec maj

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: U maju Vas čekaju jake ćuti i mila dvojšćina. Doživit ćete posebne i srićne doživljaje! ☘ Posao/uspjeh: Na poslu moru barani osvidočiti s dobrimi idejami ali i njihovimi sposobnosti i fleksibilnosti. ♥ Zdravlje: Iako je privatno i na poslu sve u uredbi, je važno da imate u maju malo časa za sebe: Uživajte koč-toč u malom wellness-danu!

Tagovi: 

Zvijezde za misec april

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Harmonija Vas sprohadja u aprilu. Polako ali sigurno se pojavu metulji u Vašem trbuhu! Uživajte ovu srićnu ljetnu dob! ☘ Posao/uspjeh: Spolom se baranom nudu nove poslovne mogućnosti. U ki smir će se Vaša karijera u budućnosti razviti? ♥ Zdravlje: Niste na vrhu Vašega zdravlja. Još uvijek Vas trapu posljedice jednoga nazimljenja...

Tagovi: 

Zvijezde za misec marc

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Vaš partner je trenutno osebujno naporan. Nekate izgubiti živce – i Vi niste najjednostavniji! ☘ Posao/uspjeh: Imate toliko posla, da bi najradje ostali cijeli dan i cijelu noć u uredu. Izdržite još malo, onda će Vam biti laglje... ♥ Zdravlje: Pazite na redovite pauze i odmaranje. Onda ćete aktualne izazove dobro prevladati.