Neke tajne za uspješne žene

Ne postoji univerzalna definicija za to, kako bi opisali uspješnu ženu, ar je za svaku ženu uspjeh nešto drugačijega. Na priliku je za neke že­ne uspjeh hištvo, za druge dica, za one, ke recimo nimaju dice posao, a za one ke nisu zaposlene, je uspjeh lip vrt, spravan stan itd. Negledeć na to, ča je za ku ženu uspjeh, odredjeni koraki su do ostvarenja uspjeha isti, iako je cilj različan. Us­pješne žene se svenek fokusiraju na svaki pojedini korak, ki pelja k cilju, a ne na cilj sam. To znači, da se žena, ka kani biti uspješna, pr­vo koncentrira na prvi korak. Svaki korak prema cilju je bitan. Ako samo jednoga ne na­či­njimo, smo izgubili kontinuitet.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako se ponaša hipohondar?

„Priznajem, da sam svaki put kad dostanem temperaturu, sigurna da s jednom nogom stojim u grobu!“ Gdo takoča veli, je morebit hipohondar, a znamda ste i sami hipohon­dar, ar na svaki, i najmanji, simptom pretirano reagirate puni straha. Hipo­hondar obraća pažnju na boli i simptome, ke drugi ne bi ni zeo up­a­met, i zaistinu ćuti tu bol i ju ne simulira. Na svaki način se na ta način mučno živi. Hipo­hondri ne kanu umriti. Problem im nastaje još veći, kad im doktori velu, da su zdravi.

Tagovi: 

Kakova mama je dobra mama?

Žene, ke su majke, se dostkrat pitaju, je li su dobre majke. To pitanje si stavljaju još i onda, kad su jur zdavno staremajke, premda se nijednoj majki na svitu još nije ugodalo, da je svoje dite ili svoju dicu mogla perfektno zadovoljiti. Ne samo da to nije moguće, nego to ni­je ni potribno! Zato nijedna majka ne triba imati čemerno dušno spozna­nje, ako u dičjoj hektiki ne more izvršiti jed­nu ili dru­gu nakanu. Nijedna majka nije allrounderka. Zvana toga to, ča za jedno dite more biti idealno, za drugo dite uopće nije opcija.

Tagovi: 

Ča nam govori plač bebice?

Nije ugodno poslušati, kako se plače bebica, a uopće ne ako je to vlašća. Ali važno je znati da je plakanje potribno svakomu zdravomu novorodje­nomu ditešcu, ia­ko dura sko­ro če­tire ure na dan. Ako novopečena mama ili tata zna­ju, da im plač ne­što govori, je laglje podnašati ga. Novorodjeno di­te se plače, kad plačem komunicira i kad ka­ni ne­što poru­či­ti starjim. Ako mama i tata ne uganjaju, ča im dite plačem govori, se ono dalje plače. U zapadnoj kulturi su starji na­u­čni, da odgovaraju na plač diteta. Dite nije svenek uz majku, a kad zavikne, ona zna da ditetu nešto fali. U neki kultu­ra starji dicu cijelo vrime nosu, a pak ona rijetko spušćaju glas. Ipak njeve mame znaju, kada su recimo gladna. Kad je dite stalno uz svoje roditelje, mu nije potribno da viče.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča sol sve zna?

Mala količina soli more riješiti mnoge probleme u domaćinstvu, i to na lakocjen način.

Čišćenje pigle: Ako nam se ča zalipi na pigli, moremo sol postrovašiti na masan papir i potom vruću piglu postaviti na njega i brzo će pigla biti čista.

Čišćenje plise: Plisu moremo odstraniti s pastom od soli i soka od citrone.

Tagovi: