Božinović i Avramopoulos o ulasku Hrvatske u schengensku zonu

Hrvatski ministar unutar­njih poslov Davor Božinović izja­vio 4. oktobra da je na sas­tanku s povjerenikom Euro­p­ske komisije za migracije, u­nutarnje posle i gradjanstvo Dimitrisom Avramopoul­o­som potvrdio da će Hrvatska učiniti sve kako bi do kraja idućega ljeta ostvarila tehni­čku pripravnost za ulazak Hrvatske u schengenski pro­stor. Božinović je u Zagrebu razgovarao s Dimitrisom Avramopoulosom o ulasku Hrvatske u schengenski pr­o­stor, o migracijskoj politiki i sustavu azila tr o drugi pitanji važni za funkcionira­nje schengenskoga prostora.

Tagovi: 

Policija tukla po ljudi u Barceloni

Kad neće Europa, reagirao UN: „Zahtijevamo od Špa­njolske da istraži sve o nasi­lju u Kataloniji za vrime referenduma 2. oktobra o. ljeta.

NEW YORK — Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Hussein zatra­žio je u pandiljak, 3. oktobra od španjolskih vlasti da pro­ve­du „nepristrane“ istrage o „svi čini nasilja“ počinjenimi u K­a­taloniji vezano uz zabranjeni referendum održan u nedilju.

Tagovi: 

Austrija — zemlja partner 13. »Sajma stipendijov i visokoga obrazovanja«

Republika Austrija bit će ze­mlja partner na 13. »Sajmu stipendijov i visokoga obrazovanja« ča će se, u organi­zaciji Instituta za razvoj obrazovanja (Iro), održati 17. oktobra u Nacionalnoj i sv­e­učilišnoj knjižnici (Nsk) u Zagrebu, tr 19. oktobra na Sveučilišću u Rijeki.

Tagovi: 

„Hrvatska triba ča prije biti primljena u Schengen, potom kad ispuni sve uvjete“

Predsjednik Europske kom­i­sije Jean-Claude Juncker je u svom tradicionalnom gov­o­ru o stanju Europske unije 12. septembra iznio svoju vi­ziju budućnosti toga saveza ki po njemu triba postići sna­žnije zajedničko bankovno, obrambeno, obavješćajno, vanjskopolitičko i trgovinsko djelovanje, uspostaviti tran­s­nacionalne političke kampa­nje, imenovati zajedničkoga ministra financijov i funkciju samo jednoga predsjednika.

Tagovi: 

Madjari ćedu biti „udareni po žepu“ ako ne postanu poslušni

Nastavljaju se kritike sa svih stran upućene madjarskomu premijeru Viktoru Orbánu zbog njegovoga nepoštova­nja odluke Europskoga suda pravde o raspodjeli izbiglic.

BERLIN/BUDIMPEŠTA — „Nema solidarnosti, nema ni pinez“. Tako nimški minis­tar pravosudja Hajko Mas izjavio je da bi EU tribala Ma­djar­skoj uskratiti pineze ako nje Vlada i dalje bude odbija­la da sudjeluje u europskoj šemi ras­podjele izbiglic. 

Tagovi: 

Odbačena tužba Madjarske i Slovačke zbog migrantskih kvotov primanja

Sud EU-a je presudio da je Vijeće imalo pravo donijeti odluku o obveznim kvotami za raspodjelu sirijskih izbiglic iz Grčke i Italije. Sud EU-a odbacio je 6. septem­b­ra tužbu Madjarske i Slova­čke ku su te dvi zemlje podnijele zbog odluke Vijeća EU-a o privrimenom meha­ni­zmu obveznoga premješ­ća­nja tražiteljev azila.

Tagovi: