Hrvati iz Rumunjske na pohodu Hrvatskoj

Općinu Lovas u Hrvatskoj  posjetila je nedavno obitelj rumunjskih Hrvatov iz Kara­ševa (RO), sa željom da čim podrobnije upoznaju Hrvat­sku, nje ljude i običaje. Posebno fascinantna je činjeni­ca da Hrvati u Rumunjskoj jur stoljeća čuvaju hrvatski materinji jezik, kulturu, tr­a­diciju i običaje, okupljeni oko Katoličanske crikve. U Rumunjskoj danas živi oko 6600 službeno priznatih pri­padnikov hrvatske nacionalne manjine. I evo nekoliko zanimljivosti, ke nam je prenijela Ljubica iz Karaševa:

Tisuće prosvjednikov u Barceloni protiv uhićenja Katalanca Carlesa Puigdemonta

Tisuće prosvjednikov, demo­ns­trantov s katalonskimi zastavami izašli su u nedilju, 25. marca na ulice Barcelone pokidob je u Nimškoj u­hićen bi­v­ši predsjednik Carles Puigdemont koga traži španjolsko pravosudje, izvije­stio je novi­nar France Pressea s mjesta dogadjajev.

Odredišće presenećenja: Austrijance odlučili iznenaditi — Bakrom kraj Rijeke

Na Masarykovoj obali go­ste je dočekala slikovita Grad­ska straža u svečani odori, koj su se pridružili Bakarska gospoda i kapetani tr Težaki­nje i težaki z Praputnjaka. Gosti su imali prilike kušati vrhunski pjenušac — nezaobilaznu Staru bakarsku vodi­cu i tradicionalne bakarske baškote (Brezeln).

Martin Ivančić predstavlja svoj privatni TV-projekt »Mi Hrvati«

Pri utemeljajućoj sjednici za no­vu periodu hrvatskoga Sa­vjeta o narodni grupa pred­sjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga cen­tra (Hkdc) Martin Ivančić, ki je jednoglasno odibran za potpredsjednika ovoga savje­todavnoga gremija, nazočnim savjetnikom i savjetnicam i novoj peljačici Odjela V/6: narodnosni posli u Saveznom kance­lar­stvu u Beču, mag. dr. Susanne Pfanner je pred­stavio svoj najnoviji projekt ki je očigledno jur odobren od EU: privatni prikgranični TV »Mi Hrvati«.

Srbijanski ministar obrazovanja: „Vrijeda novi modeli sridnjoškol. učbenikov za Hrvate u Srbiji“

Srbijanski ministar obrazovanja, znanosti i razvoja te­h­nologije Mladen Šarčević je izjavio u utorak, 27. februara u Zagrebu kako su učbeniki za sridnje škole za pripadnike hrvatske nacionalne ma­njine u skupšćinskoj procedu­ri do kraja marca, a potom ćedu biti poznati i svi standardi za te učbenike, za ke su pripravni i izdavači. Hrvatska ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak susrela se je u utorak u Ministarstvu znanosti i obr­a­zovanja (Mzo) sa svojim sr­bijanskim kolegom Šarčevi­ćem, obadva ministari su no­vinarom dali izjave o rezultati sastanka, tr odgovarali na njeva pitanja.