Ugledni, poznati i priznati austrijski likovni umjetnik i član grupe, ka je u 60-i ljeti kreirala »Fantastični reali­zam« slikar Anton Lehmden je umro 7. augusta u 90. lj­e­tu života. Suosnivač spomenute »Bečke škole fantastičkoga realizma« je u minuli desetljeći živio i djelao u baroknom kaštelu u Keresturu. Redovito je sudjelivao i s gra­dišćanskimi Hrvati, na zadnje lani u jeseni kade je Hrvatski centar u kaštelu u Ke­resturu skupa s prof. Lehmdenom otkrio spomenploču Grguru Pythiraesu Mekiniću (* 1534.), protes­tan­t­skomu svećeniku, ki je umro 1617. u K­e­re­sturu. Mekinić napisao je i izdao u Keresturu zapa­d­nougarskim, danas gradiš­ćanskim Hrvatom, prve cr­i­kvene pjesmarice (1609. i 1611.) u hrvatskom jeziku, takozvane »Duševne pesne« 1609. i 1611. ljeta.

BEČ/KERESTUR — Anton Lehmden je koncem 1960-ih ljet kupio barokni dvorac u srid­njogradišćanskomKeresturu, kade je i otvorio muzej. Kad se je Petar Tyran u ime Hrvatsk­o­ga cen­tra, Hštd-a i Zigh-a obratio umjetniku s predlogom, da bi u dvorcu pričvrstili spomenploču Grguru Mekiniću je Anton Lehmden odmah bio oduševljen i potvrdio je, da bi spomenploča dobro pasala u dvorac i odgovara tadašnjoj funkciji dvorca naime da su se onde tiskale i Mekinićeve kn­ji­ge. Mekinić je doprimio gradišćanskim Hrvatom književni jezik, ki je ončas naravno bio govorni jezik. Gregor Pythiraeus Mekinić (* 1534.) je bio protes­tan­t­ski svećenik i um­ro je 1617. ljeta u K­e­re­sturu.

Anton Lehmden je djelao i živio u dvorcu u Keresturu a skupa s lutorskim superintendentom u Gradišću mag. Man­fredom Kochom uz nazočnost brojnih uglednikov iz kulture i politike kao Hrvatske sekcije Pastoralnoga ureda je još i sām otkrio spomen ploču Grguru Mekiniću. U dvorcu u Keres­turu su naime 1609. i 1611. lj. tiskane Mekinićeve »Duševne pesne«, prve hrvatska pjesma­ri­ce s vjerskimi teksti. Anton Lehmden sām je skupa s kame­noklesarom Aleksandrom Gre­gorićem, ki je sklesao tekst na pl­oči, izibrao kamen i ga je ob­djelao osebujnim papirom da bi ploča dostala odgovarajuću patinu.

Spomenploču Grguru Mekiniću su otkrili lani u dvorcu u Keresturu uz nazočnost Antona Lehmdena.

Umjetnik Lehmden je pred svim poznat po svoji slika kra­jolika i arhitektonske umjetnine. Lehmdenove slike su redo­vito izlagali u farskom domu u Malom Borištofu i u farskom škadnju u Trajštofu. Umjetnik je oblikovao i glavne obloke maloborištofske crikve.

Sliku za oblok je umjetnik bio darovao pokojnomu farniku u Malom Borištofu Stipi Mlikotiću, ki je ju bio obisio u maloborištofskom farofu. Ali i muzej u farofu je u medjuvri­menu povijest.

(uredn.)

Kategorije

Slike