„Srbija planira protuustavne i pogibe­ljne promjene manjinskih propisov!“

Tomislav Žigmanov je reagi­rao na izjave srbijanskih du­ž­nosnikov kako je Srbija ša­m­pion u poštivanju ljudskih i manjinskih prava. Narativ da je Srbija šampion u poštiva­nju ljudskih i manjinskih prav je pamflet iza koga ne stoji činjenično stanje, izjavio je 12. septembra republički za­stupnik i predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (Dshv) Tomislav Žigmanov.

Svit je zgrožen užasnimi patnjami mijanmarske muslimanske manjine

NEW YORK — Vijeće sigur­nosti Ujedinjenih narodov po­zvalo je 13. septembra Mijanmar/Burma da odmah prekine nasilje na zapadu te zemlje pro­tiv muslimanske manjine Rohindžov ka masovno biži u Ban­gladeš, a deset dobitnikov N­o­belove nagrade pozvalo je UN da svimi raspoloživimi sredstvi okonča nasilje.

Palma pozvao Srbe u Austriji da glasaju za Slobodarsku stranku

Predsjednik Jedinstvene Sr­bije Dragan Marković Pa­l­ma pozvao je prošli tajedan sve Srbe u Austriji da na predstojeći parlamentarni iz­bori u Austriji 15. oktobra o. lj. glasaju za Slobodarsku stranku Austrije (Fpö).

BEOGRAD/BEČ — Marko­vić, ki je predsjednik poslani­čke grupe prijateljstva s Austrijom u Skupštini Srbije, isti­če da Slobodarska stranka, čiji je predsjednik Heinz Christian Strache, „podržava Srbiju na europskom purtu“, a da je pot­predsjednik Johann Gudenus koga je ugostio u Jagodini „jedini političar iz Europe ki je pokrenuo peticiju na internetu da Kosovo ne udje u Unesco“.

Žigmanov pozdravio napredak Srb­ije prema EU, ali i poslao upozorenje

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (Dshv) Tomislav Žigmanov pozdravio je u petak, 18. au­gusta usvajanje rezolucije o Srbiji u Europskom parlamentu (EP) i izrazio ufanje da će Srbija ispraviti uočene propuste na planu ostvariv­a­nja ljudskih i manjinskih prav, napose hrvatske zajednice.

Predsjednica „naredila“ diplomatom: Pri­o­ritet su iseljeniki! Neiskorišćeni su potencijal

Predsjednica Hrvatske Koli­n­da Grabar-Kitarović najavila je otvaranje konzulata u Juž­noj Koreji i Kazahstanu na Konferenciji veleposlanikov, generalnih konzulov i otprav­nikov poslov. Kako bi Hrvat­ska bila uspješnija u svojoj zadaći promicanja državnih i nacionalnih interesov nuž­no je reformiranje diplomat­ske mriže, ča uključuje popunu nekih praznin na geopolitičkoj karti svita, rekla je u petak, 25. augusta predsje­d­nica K. Grabar-Kitaro­vić na sp­omenutoj konferenciji. 

Veleposlanik Republike Austrije Andreas Wiedenhoff u službenom posjetu Umagu

Veleposlanik Republike Au­strije u Hrvatskoj, Nj. E. g. Andreas Wiedenhoff, posje­tio je 27. julija Umag u Istri tr se upoznao s posebnosti, ali i poviješću, znamenitosti, kulturom i ekonomskimi značajkami ovoga grada. Ve­leposlanika su ugostili gradonačelnik Vili Bassanese i njegovi zamjeniki Mauro Jurman i Ivan Belušić. 

Hrvati u Srbiji moraju se „skrivati i mučati“ uoči obljetnice »Oluje«

„Ovo je vrime kada se već mu­či, kada je po­željno biti tih“, kazao je pred­sjednik Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini. I ovo ljeto, poče­t­ko­m augusta, Hrvati u Vojvodini moraju mučati, biti tihi, sklanja­ti se, skrivati, napisao je 2. augusta na Twitteru pred­sjednik Demokratskoga saveza Hrvata u Vojvodini (Ds­hv) Tomislav Žigmanov.

Predsjednica se je sastala s manjinci

Povodom prijema predsjedni­ce Republike Hrvatske, 24. julija i »Dana ot­v­ore­nih vr­at« za iseljenike i hrvat­ske ma­njinske zajednice K­o­linda Gra­bar-Kitarović pohvalila je golem (jako velik) napor ča ga Hrvati di­ljem svita činu kako bi sačuvali nacionalni identitet i p­o­vezanost s domovinom kroz znanstvene ustanove, različne folklorne i kulturne udr­u­ge i zajednice tr zaklade, ča­sopise i novine, ali i ulogu Katoličanske crikve ka je os­nivala župe u svi veći zajednica Hrvatov.