U Galeriji dr. Vinko Perčić u Subotici, Vojvodini (Srbija) u subotu, 1. sept. je otvorena izložba Prostori memorije. Izložbu, ka će biti otvorena do kraja oktobra, otvorio je Tomislav Žigmanov, predsjed­nik Demokratskoga save­za Hrvata u Vojvodini i zastupnik u Skupštini Repub­like Srbije naglasivši koliko „našim ljudem u Vojvodini značu takovi projekti i povezivanje sa stanovničtvom nje­ve matične domovine današ­nje Republike Hrvatske.

SUBOTICA — U sklopu pro­jekta »Umjetnost bez granica« u Subotici je 1. septembra sv­e­čano otvorena izložba »Pros­to­ri memorije«, čiji su autori ak­a­demski umjetniki, profesori li­kovne kulture u osnovni škola Zagrebačke županije i to Ro­bert Samardžić iz Osnovne škole Stjepana Radića, Izabela Hren iz Osnovne škole Milke Trnine tr Martin Gracin iz Os­novne škole Ivana Benkovića.

Izložbu, ka će biti otvorena do kraja oktobra, otvorio je To­mislav Žigmanov, predsjednik Demokratskoga saveza Hrva­ta u Vojvodini i zastupnik u Skupštini Republike Srbije, na­glasivši koliko našim ljudem u Vojvodini značu takovi proje­kti i povezivanje sa stanovni­čtvom njeve matične domovine Hrvatske. 

Uime Zagrebačke županije na otvorenju izložbe bila je Ja­dranka Dujić Frlan, v. d. pro­čelnice Upravnoga odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, istaknuvši kako je „umjetnost dio ljudskoga života, a istodobno i osobna iskaznica jednoga naroda“.

Projekt »Umjetnost bez gra­nica« zajednički su realizirali Zagrebačka županija, Osnovna škola Stjepan Radić iz Bož­jakovine, Hrvatsko nacionalno vijeće iz Subotice i galerija dr. Vinko Perčić u Subotici, a osim izložbe održano je i niz kreativnih i edukativnih djelaonic za školare subotičkih osnovnih škol u prostori Bunjevačkoga kola u Subotici tr u osnovni  škola u Ðurđinu i Tavankutu.

(Moja Hrvatska, Večernjak)

Kategorije