CUNDROF — Skupina gr­a­dišćanskih osnovnoškolarov je pod istragom potom kad su se igrali i glumili nacističke SS časnike (Offiziere) i Židove, p­o­kidob su prethodno pogledali film u kom je antifašisti­čki dr­u­štveni eksperiment pošao po krivu, rekao je glasnogovornik tužitelja 9. augusta. Incident se je dogodio kada su 14-ljetniki učili o Drugom svitskom boju i nacionalsocijalizmu u svojoj školi u sjeverogradišćanskom Cu­ndrofu u istočnoj Austriji, rekao je odvjetnik dice An­dreas Schweitzer za dpa.

Školari su takaj pročitali knjigu »The Wave« (Val), tr po­gledali istoimeni film. Obadva su bazirani na istinitoj priči američkoga profesora povijesti ki je svoj razred napeljao na fašističko ponašanje, kako bi im pokazao uticaj nacionalso­cijalizma na obične ljude.

Kao i u prvom eksperimentu, stvari su izmakle kontroli u austrijskom slučaju, ki se je dogodio u marcu i čije su pojedinosti prvi put objavljene u četvrtak, 9. augusta u austrij­skom dnevniku Kurier. Jedan od školarov takaj je potribovao od kolegov da ga p­ozdravljaju na sličan način kao i Adolfa Hitlera, a neki su bili i maltr­e­tirani, navodi Kurier.

Petero tinejdžerov je pod is­tragom zbog kršenja austrij­sk­o­ga zakona ki zabranjuje neo-nacističke aktivnosti, rekao je glasnogovornik tužitelja iz Ž­e­ljezna za dpa.

(Hina)

Kategorije