»Povijest Gradiš­ća­n­skih Hrvatov« je naslov prve školske knjige u Gradiš­ću, ka se bavi poviješću gradišćanskih Hrvatov početo od hrvatske prapovijesti do danas. Tristo strani opsežnu knjigu su sastavili Nikola Be­nčić, Štefan Zvonarić i Miroslav Šarić. Izdavač je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Knji­ga je u pogle­du na sadržaj tematski podiljena. Počinje s prapoviješ­ću i siže prik naseljivanja Hrvatov u staru domovinu i naseljivanja Hrvatov u novu domovinu ča do aktualnih zbivanj u 21. stoljeću.

ŽELJEZNO — Polag riči predsjednika Hkd-a ddr. Stan­ka Horvata ova knjiga povijesti je predvidjena u prvom re­du za školare od 10 do 14 ljet. Ali kupiti ju moru svi zainter­esirani. Zbog toga da idu u ti­sak dva formati knjige. Knjiga s mekom korom će biti školska knjiga a knjigu u tvrdi korica ćedu prodavati svim zainteresi­ranim u uredu Hrvatskoga kul­turnoga društva u Gradišću, je rekao predsjednik društva, Stanko Horvat za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće i je dodao da je ova knjiga predvi­djena i za školare i za širju čitalačku publiku u Madjarskoj  i Slovačkoj. Knjiga je bogato ilustrirana a ponekad je na do­tičnoj stra­nici otiskano obrazloženje odredjenih riči, razlo­žio Stanko Horvat. Stručne ili povijesne izraze opisuju na tri jeziki: na hrvatskom, nimškom i ugarskom jeziku. Knjiga je naime i predvidjena za upotre­bu ne samo u Gradišću u Au­s­triji nego i u Madjarskoj i Sl­o­vačkoj. „Zapravo imamo mi gradišćanski Hrvati skupnu p­ovijest. S tim da smo sada pod krovom Europske unije, nas od povijesnoga zbivanja spaja ono vrime ča smo bili razdiljeni kroz željezni zastor“, istaknuo je Stanko Horvat i je naglasio kako „poznavanje svo­je povijesti da je jako važno za identitet človika, i zato da je ovakova knjiga jako važna…“. Gradišćanski Hrvati da su po sebi razumljivo i Austrijanci, (i državljani Madjarske i Slo­va­čke; op. ur.) ali da su zbog svojega hrvatskoga porijekla i zbog du­ge povijesne pripadnosti nekadašnjoj Ugarskoj ne­što posebnoga — je rekao Hor­vat u razgovoru s Hrvatskom redakcijom Orf-a.

Knjigu su pisali tri autori, akademik dr. Nikola Benčić, škol. dir. u m. Štefan Zvonarić i povjesničar iz Zagreba prof. povijesti na gimnaziji Miroslav Šašić prik trih ljet dugo. Matt­hias Wagner je knjigu uredio i layoutirao. Hrvatsko kulturno društvo je dostalo aprobaciju za novo školsko ljeto, to znači da ćedu školari jur u školskom ljetu 2018./2019. moći koristiti ovu novu školsku knjigu o povijesti gradišćanskih Hrvatov.

(uredn.)

Kategorije