Zemaljski savjetnik za socijalne posle Norbert Dara­bos (Spö) je prezentirao tako­zv­a­ni atlas o podvaranju u Gradišću. Knjiga sadržava uz dr­­ugo informacije o različni ponuda podvaranja u Gradiš­ću, početo od mobilnoga po­dvaranja ča do opskrbe u ne­ki domi.

ŽELJEZNO — Uza to su po­pisani u atlasu mogućnosti financijskoga podupiranja. Na primjer Zemlja Gradišće stavlja maksimalno 600 E u mi­secu na raspolaganje za 24 ure dugo podvaranje betežnih ili nemoćnih ljudi doma. Digita­l­na verzija atlasa stoji u inter­netu na raspolaganje, kade se more najti dokument.

(ured.)

Kategorije