Djela — dijela

U zgornjem naslovu je govora o dvi imenica, ka ima svaka drugo značenje.

Imenica „djela“ je množinski oblik imenice djelo [Arbeit, Tat, Angelegenheit, Leistung, Werk], ka je sridnjega roda i ka ima kratak refleks jata (ada „je“ a ne „ije“). Imenica djelo se deklinira/sklanja ovako:

Pod krovom — potkrovlje

U zadnjem broju smo se bavili zvučnimi i bezvučnimi suglasniki i pravopisnimi za­koni s njimi u vezi. Zbog po­manjkanja mjesta si nismo mogli pogledati složene ri­či, kade isto zna dojti do asimi­lacije/jednačenja po zvučno­sti. A obećali smo i, da će­mo si još pogledati, u ki slu­čaji imamo iznimke. Ali, krenimo redom!