Prez/Bez malih ljudi

U zadnjem broju Mjs smo si pogledali, kada se kod im­e­nic i glagolov piše glas h. Danas ćemo si pogledati, ka­da se glas h javlja kod pri­djevov (Eigenschaftswörter).

1) Kod pridjevov glas h os­taje kod suh, suha; gluh, glu­ha i plah, plaha, a razlog le­ži u etimologiji, ada porijek­lu tih riči. Kod sljedećih pri­djevov ali nij glasa h: lagak – laka (nije: lahka), mekak meka (nije: mehka), žu­kak – žuka (nije: žuhka). Naši Hrvati u sjevernom Gradiš­ću pra­voda velu „lahka, meh­ka, žuh­ka“, a Koljnofci npr. i „lafka, mefka, žufka“, jer ov­de velarne eksplozive g, k pre­tvaraju u h ili f. Ovo minjanje se u lingvistiki zove disimilacija (ada suprotnost asimilacije), no ipak pripada izgovaranje glasa h u ovi riči samo dijalek­tu, a ne našemu književnomu jeziku. Primjeri u rečenici: Že­ljim vam laku noć! Ča vi niste znali, da je moja teta jur nažalost gluha! Dost poznatih ljudi je u svojem žitku upoznalo žu­kak kruh, prlje nego su se proslavili.

2) Glas h je i važan u deklinaciji pridjevov i se mora izgovoriti i pisati u genitivu mno­žine, i to i u muškom, i u žen­skom i u sridnjem rodu: N do­bri prijatelji, G dobrih prijate­ljev; N velike žene, G velikih žen; N mala sela, G malih sel. Pokidob u naši dijalekti kod pri­djevskoga nastavka završno h u G mn. uglavnom ne izgovaramo, je zabi i dost ljudi pisati. Pravilno je: Ov dar sam dostao od mojih dobrih prijateljev. Prez/Bez spametnih žen i muži, ne bi bilo napretka na svitu. Do Graza se vozimo pokraj zelenih dolin i škurih loz. Zovkraj granice nij toliko velikih varošev kot u Ugarskoj. Do božićnih praznikov imamo još čuda djela. Pelinkovac je liker, ki se pripravlja od žukih i aromatičnih travov s prosječnim sadržajem alkohola od 28 volumnih postotkov.

Završno ćemo još napomenuti, da se glas h u hrvatski govori vjerojatno zbog toga rado zgublja, jer nima svoj zvučni par kot drugi suglasniki (npr. b-p; g-k, itd.).

Upravo zato svidoči pravilno upotribljavanje ovoga „krhkoga“ glasa h o dobrom poznavanju jezične norme i odredjenom stupnju obrazovanja.

(Zorka Kinda Berlaković; 78.)