Se je počelo 2018 ili 2018. ljeto?

Va vom novom ljeti/Bog vam daj zdravlje i veselje/I sve ča si od Njega željite/A po smrti dušno zveličenje!

Ovako lipo glasi naša čestitka ili novoljetna koleda, ku smo si do dana današnjega očuvali u mojem rodnom se­­lu Velikom Borištofu. Ako prvi put u novom ljetu stupite u nečiji stan, mu ovako koledate/benčate/čestitate. Drage štiteljice i dragi štite­lji, primite i vi ovu novoljetnu čestiku od srca!

Kako vidimo, se piše „novo ljeto“ malom početnom slovom, jer se misli na cijelo lje­to, ko se je počelo 1. januara/ siječnja, a dura do 31. decembra/prosinca. Zato je i pravilno napisati: Željim ti srićno novo ljeto! Pravoda moremo komu poželjiti i samo lip svetak, ako to kanimo, ada 1. januara/siječnja. U tom slučaju bi morali napisati Željim ti srić­no Novo ljeto!, no obično željimo sve najbolje za cijelo ljeto a ne samo za svetak, tako da u pravilu čestitamo: Srićno novo ljeto!

U našem jeziku moremo i po­željiti Srićno novo 2018. ljeto!, ako kanimo brojem naglasiti, o kom ljetu je govora. U tom slučaju moramo za brojem lje­ta svakako staviti točku. Odgovarajuće pravilo glasi: „Za rednimi broji stoji točka.“ Za­to se u našem književnom jezi­ku i za datumom mora napisati točka: Danas je 8. 1. 2018. i danas se je počela opet škola.

U gh. jeziku se za rednim brojem svenek stavlja točka, a to i onda, ako slijedi za točkom još ki drugi pravopisni znak (npr. uskličnik, upitnik, zagrada, dvotočka,…). Primjeri u rečenici: Srićno novo 2018.! Kada si se narodila? 1964.? Mate Meršić Miloradić (1850. - 1928.) je rodom iz Frakana­ve. Ste dvojezične seoske natpise dostali 2000. (ljeta)? (U prethodnoj rečenici ne mo­ramo napisati rič „ljeta“, jer je točkom jasno odredjeno da se misli na ljeta.)

Moj sin će završiti osnovnu školu u školskom ljetu 2018./ 2019. Neka ti bude srić­­no i blago­slovljeno novo 2018. lje­to, na svaki način bolje nego 2017.!

(Zorka Kinda Berlaković; 84.)