Otšćipnuti ili odšćipnuti

U zadnji dvi broji smo odredili kada kod jednačenja po zvučnosti imamo obezvučiva­nje a kada ozvučivanje, no nismo spomenuli iznimke, kimi ćemo se zato baviti u današnjem broju.

Ako prefiks završava slovom d-, se ova slova u odredjeni slučaji ne pretvara u -t, ada ona se ne prilagodjuje bezvučnosti sljedeće slove, ne­go ostane neprominjena. Pravi­lo zvuči jednostavno, no kako obuhvaća dost riči u našem pravopisu, ke se dostkrat krivo pišu, ćemo si je točnije pogledati:

1) U odzgor napisanom na­slovu je pravilno pisati odščipnuti, jer kada je -d završna slo­va nekoga prefiksa. (npr.: od-, pod-, pred-, nad,…) se ova slo­va pred s, š, ne minja u -t. Za­to moramo pisati odseliti se (izgovor: otseliti se), odsići (iz­govor: otsići), odsidob (izgovor: otsidob), odsjesti (izgovor: otsjesti), odskakati (izgovor: otskakati), odskočna daska (iz­govor: otskočna daska), odsle (izgovor: otsle) odstraniti (izgovor: otsraniti). Prema ovo­mu pravilu imamo i: odstupa­nje, odstupiti, odsuda, odsuditi, odsudjivanje, odsunuti, odšanta­ti, odšrafati, odštampati, odšteta, podstanar, podstava, podsvist, predsjednik, predsoblje, predstojnik, nadsavjetnik, nadsvititi, nadšumar, itd. Primjeri u re­čenici: Novo djelo mu more biti prava odskočna daska u karijeri. Odsle se već ne kanim toliko voziti autom, nego već biciklom. Po nesrići je dostao visoku odštetu, ali zato mu već zdravlje ne služi dobro.

2) Pazimo: U hrvatskom jeziku ovo pravilo u vezi s prefiksi na -d ne valja samo pred slovami s, š, nego i pred slovami c, č, ć. To ali nismo pre­uzeli iz hrvatskoga pravopisa u naš gradišćansko­hrvat­ski! Zato pazimo da u gradišćanskohrvatskom pišemo otčepiti (hrv.: odčepiti), otcipiti (hrv: odcijepiti), potcijeniti (hrv. podcijeniti), potcrtati (podcrtati) itd. Isto ta­ko je u gradišćanskohrvatskom pravilno: otčihati, otčenuti, otcuriti. Primjeri u reče­nici: Potcrtajte sve imenice u teks­tu! Voda nij mogla otcuriti, jer je u kanalu bilo preveć lišća.

(Zorka Kinda Berlaković; 82.)