Tvrd odgovor Jezušev - piše Joško Preč

Jezuš pun ljubavi i milosrdnosti govori tvrd govor. Zato i milosrdnost i ljubav ne more i ne smi biti popustljivost. I kako bi mogao biti Bog popustljiv, ki sve najbolje zna. Kad bi bio Bog popustljiv, peljao bi nas u propast. Ki nam je jako popustljiv, ki nam sve odobrava, ki nam nikad ne veli „ne“, ta nam nije prijatelj. Ukoriti, opomenuti mora svaka majka i svaki otac svoje dite. Sv. Pavao piše Židovom: „Jer koga ljubi Gospodin, onoga pohodi i bije svakoga, koga prima za sina“. /Žid.12,6./

 

Bog „svakoga“ bije iz milosrdnosti, iz pomilovanja. Zato kad te volim, kad te milujem, moram te kaštigati. Put je dalek od zemlje, do neba. Stanemo i na krivi put i ča bi bilo, kad nas Bog ne bi korigirao, kad nam ne bi udrio, kaštigao, mislili bi, da dobrim putem idemo. Pod udarci počne človik misliti, ča je ovo s manom. Počne ispitivati svoje čine, nakane, misli.

Božićni koncert Tamburice Bijelo Selo u domaćoj crikvi

BIJELO SELO — Tamburica Bijelo Selo je kratko pred Božići, nedilju, 18. decembra pozvala na svoj tradicionalni koncert u farskoj crikvi. Bijeloseoke i Bijeloseoci (pojačani s dvimi Giječankami) pod peljanjem Branka Kornfeinda su dali izvatke iz svojega duhovnoga muzičkoga programa, med ovimi jačkami su bili i „Ave Marija“ (Gounod), „Sveta Lucija“, „Živago“, „Kad je Marija“, „Milost“ a takaj „Leise rieselt der Schnee“ i „Na polju kod Betlehema“. Koncert su nadopunili s adventskimi premišljavanji.

(uredn.)

Hrvatska ljetna konferencija vjeroučiteljev

ŽELJEZNO — „U meni mora goriti nešto ča neka se u drugom važge!“ S riči Augustina je kanio direktor školskoga ureda, dr. Erich Seifner, pokazati na djelovanje vjeroučitelja i da samo osvidočenje osvidoči. Ako kanimo da se i u budućnosti osigura vjeronauk, se mora nuditi dobro i kvalitativno podučavanje vjeronauka. Citirao je Gottfrida Kellera „Mi ne bi bili dobri, ako ne bi kanili biti svenek bolji!“ Vjeroučitelji/ice neka se trsu da širu kršćansko poslanstvo primireno dici, korektno i obavezno.

Najveća ljubav - piše Joško Preč

Jedno Evandjelje počne ovako: Ljubite neprijatelje svoje, činite dobro onim, ki vas oduravaju. A kako bi onda morali ljubiti one, ki nas ljubu? Naša ljubav bi morala poplaviti svakoga, kao morje poplavi zemlju.
 

Daj svakomu, ki te prosi. Ki te po licu, nudi i drugo. Ovo ne zamimo tako kako je pisano. Ni On, Jezuš nije ponudio drugo lice slugi, ki ga je udrio po licu na dvoru Pilatuša. Još mu je rekao: Ako krivo govorim posvidoči, ali ako pravo govorim, zač me biješ! Ali Bog hoće da mnogo podnesemo i nevraćamo zlo za zlo.

 

Desetere zapovidi - piše Joško Preč

Blagopokojni kardinal Franjo Kuharić imao je razgovor s jednim partizanskim oficirom u stanu njegovoga oca, pred kih 56 ljet. Bilo je to prilikom blagoslova stana oko Božića.

 

Kad smo zmolili blagoslovne molitve, veli ov partizan: Ja ništa ne vjerujem, a vi slipite narod! Kardinal je prihvatio ov izazov i mu veli:

 

Nekate reći, da ništa ne vjerujete i počeo sām s pitanji: „Ste oženjeni?“

Odgovorio je: „Nisam!“

Kanite osnovati obitelj?

„Da!“

Željite imati u hištvu poštenu divojku?

Vili Jandrišić posvećen za dijakona

PINKOVAC — Na dan sv. Elizabete, 19. novembra, Željezanska biškupija je proslavila »Dan dijakonov«. U okviru ovoga svečevanja biškup dr. Egidije Živković je posvetio pet kandidatov za stalne dijakone ki su dostali poslanstvo za akolita, med njimi i Pinkovčan mr. Vili Jandrišić. Akolit ispunjuje kao pomoćnik svećenika različne zadaće u euharističkoj službi, vrši službu kod oltara, dostane od biškupa nalog za pričest betežnikov, i za vanpostavljanje euharistije pri euharističkoj pobožnosti.

Tajna Božića - piše Joško Preč

Sve je tajna, naš život, narav, cvijeće, živine, svaki život, ki iz zemlja zvira. Kako ne bi bio sām Bog tajna, tajna rodjenje Božje na svit. On Bog nas pohodi na Božić, ki je najveća tajna svita. Zato mnogi ljudi ne vjeruju u njega. Bog se rodi od človika, od jedne žene. Rodio se je na svit kako svaki od nas. Bog, nemoćno dite leži u jaslica i pogiba svemoćni Bog, pred nemoćnim Herodešem.
 

Poštenjak, človik si bio - piše Joško Preč

Ima ovde u Sambotelu lip ribnjak, a usred njega mali otok, po kom se rado šećem. Ali kad se tako bezbrižno šećem i onda mi idu misli po glavi. Razmišljam o Bogu i o sudbini človičanstva. Tako mi dojde u glavu i to mnogo puti pjesma hrvatskoga pjesnika Augusta Šenoe: „Budi svoj!“ A na koncu završava ovimi riči: „Poštenjak, človik na zemlji si bio, bio si svoj.“

 

To „budi svoj“, to išćem u ljudi. Govorimo o asimilaciji, asimilaciji nas Hrvatov u Gradišću i o asimilaciji drugih malih grup, narodnosti. Veći požrkne manje, tako činu i živine.

 

Božji poziv i nagrada - piše Joško Preč

Bog je dobar, on daje i onda, kad si nismo zaslužili. To je njegova dobrota. Ali ki nije u službi Božjoj, ne more nagrade čekat. I njemu se more smilovati, kako se i nam svim smiluje. Ali, npr. sveci moru s punim pravom nagradu čekati od Boga, jer oni su vas svoj život Bogu i ljudem žrtvovali.
 

U jednom Evandjelju čujemo kako je vinogradar plaćao zadnjim toliko, kako i prvim. I ovim poslidnjim je najprvo plaćao, tako su poslidnji nastali prvi.