ŽELJEZNO — „U meni mora goriti nešto ča neka se u drugom važge!“ S riči Augustina je kanio direktor školskoga ureda, dr. Erich Seifner, pokazati na djelovanje vjeroučitelja i da samo osvidočenje osvidoči. Ako kanimo da se i u budućnosti osigura vjeronauk, se mora nuditi dobro i kvalitativno podučavanje vjeronauka. Citirao je Gottfrida Kellera „Mi ne bi bili dobri, ako ne bi kanili biti svenek bolji!“ Vjeroučitelji/ice neka se trsu da širu kršćansko poslanstvo primireno dici, korektno i obavezno. Pohvalio je i istraživački projekt Instituta za vjerskopedagošku naobrazbu, u kom se je izvidilo da ima vjeronauk kod školarov, roditeljev i učiteljev visoku vridnost.

 

Dijakon mr. Georg Vuković je referirao o svojem djelovanju kao teološki asistent na Gimnaziji Dijeceze Željezno. Svako novo crikveno ljeto otvara i novu šansu diblje shvatiti ča je Crikva i daje ufanje u diblje prodiranje u Kristušev misterij. Pojti s crikvenim ljetom je dobra škola vjere. Vjeroučitelj/ica ne prenaša samo znanje o svečevanju crikvenoga ljeta, nego i on/a i sprohadja svoje školare/ice kao živi svidok vjere.

 

Vjeroučiteljica dipl. ped. Heli Buranić je informirala u ime Pedagoške visoke škole Gradišće o novosti na Institutu za vjerskopedagošku naobrazbu i je još jednoč upozorila da se svi učitelji/ice registriraju na PH-online, jer samo tako je daljnja naobrazba vjeroučiteljev zasigurana. Istotako je predstavila dojdući naobrazbeni program kroz ljeto  i nekoliko novoga materijala za dvojezično podučavanje vjeronauka.

 

Namjesnik direktora Školskoga ureda nadzornik za hrvatski vjeronauk Štefan Bubić si očekuje od podučavanja, da dica sve bolje upoznaju vjeru i se sve diblje zaživu u vjerski život i crikveno ljeto. Kroz daljnju pedagošku naobrazbu neka se pripravu vjeroučitelji/ ice na buduća minjanja u načinu podučavanja. Vjeroučitelji/ice moraju slijediti razvitak školstva i pokazati pripravnost da idu i nove pute i da tako zdignu ugled i stav vjeronauka.