BIJELO SELO — Tamburica Bijelo Selo je kratko pred Božići, nedilju, 18. decembra pozvala na svoj tradicionalni koncert u farskoj crikvi. Bijeloseoke i Bijeloseoci (pojačani s dvimi Giječankami) pod peljanjem Branka Kornfeinda su dali izvatke iz svojega duhovnoga muzičkoga programa, med ovimi jačkami su bili i „Ave Marija“ (Gounod), „Sveta Lucija“, „Živago“, „Kad je Marija“, „Milost“ a takaj „Leise rieselt der Schnee“ i „Na polju kod Betlehema“. Koncert su nadopunili s adventskimi premišljavanji.

(uredn.)

Kategorije