Biškup Egidije Živković je odlikovan u Beču

BEČ — Biškupu Egidiju Živkoviću su za njegove zasluge u vezi s povezivanjem narodnih grup u Gradišću pri Balassi-maši subotu, 26. januara u Štefanskoj crikvi u Beču dodilili »Balassi-medalju«. Ovo je jedno od najviših ugarskih odlikovanj za posredovanje kulture i jezikov. Medalju su dodilili Ugarsko veleposlanstvo u Beču i Društvo ekonomske interesne zajednice Ugrov u Austriji.

Svetačna sv. maša prilikom desete obljetnice proglašenja liječnika dr. Ladislava Batthyány-Strattmanna blaženim

Svetačnu trojezičnu Božju službu — hrvatska jačka odnosno prošnja, ku je čitao dijakon mr. Vili Jandrišić — na spomen desete obljetnice proglašenja Ladislava Batthyány-Strattmanna blaženim, predvodio je 22. januara dijecezanski biškup dr. Egidije Živković uz nazočnost već od 20 svećenikov i dijakonov, članov obitelji Batthyány-Strattmann, časnih gostov kao i mnoštva naroda. Tako je bilo došlo i puno vjernikov iz Gijece odnosno Madjarske.

 

U štali se nebo rodi piše Joško Preč

Usred velikih zgradov, palačov negde zdola na zemlji u nevidljivom kutu u štali stoji jedna nepoznata divojka iz Nazareta i muž drivodjelac uz jedne jaslice, u ki malo Dite komucka. Ovo dite je nigdor drugi, nego sin Božji. Jezuš, Spasitelj svita. I ovo je najlipši svetak človičanstva.
Pred ovim Ditetem prignu koljena pastiri, mudraci, andjeli i mi svi. I ča je najčudnije, od ovoga maloga Diteta čeka pomoć vas svit. Ne bi bio spašen, srićan, miran zadovoljan i živio bi bez straha, mržnje, nevolje.

Temeljite promjene u Dijecezi Željezno

S koncem ljeta, dakle s 31. decembrom 2012. je odstupio generalni vikar Dijeceze Željezno, Georg Lang. Njega provizorno nasljedjuju peljač Hrvatske sekcije, pater Štefan Vukić, László Pal kao i Michael Wüger. Kako je rekao Georg Lang on polag vlašće želje predaje funkciju generalnoga vikara, u koj funkciji je zastupao biškupa Egidija Živkovića. Uza to je bio nadležan za upravu Dijeceze i izdavač crikvenih novin, tajednika Martinus. Položio je sve ove zadaće.

Ponizan od štale do križa - piše Joško Preč

U poniznosti do štale betlehemske, k najponiznijemu, malomu Bogu. Mali Jezuš dojde u štali i na svit, da ispelja človičanstvo iz štale griha. Ta štala simbolizira i našu dušu, srce, ko zna biti odurnije i od štale. U štali nima griha, ali srce človičje se zna preobraziti iz ditinje čistoće u vonjavu močvaru. Dojde na svit u štali, da ju očisti, štalu našega srca.

 

S veseljem se spusti u svaku grišnu dušu, ka je pripravna i dopušća Bogu, da nam dušu očisti od sve zloće. Toga maloga Jezuša pozdravljamo na Božiće, ke je došao da oduzima grihe svita.

 

Advent je, pripravljamo se na dolazak Otkupitelja svita. Prignimo glave pred njim u poniznosti, kako je i On prignuo glavu pred nami do tla i tako prao noge apoštolom. Poniznost, početak našega obraćenja.

Božićne misli - piše Joško Preč

Božić je uvijek živ u onom človiku, ki vjeruje. Ljubav Božja i njegova velika poniznost se ne da zaboraviti nikad. Bogočlovik se rodi na svit kao najveći siromah u štali. Nigdir drugdir nije bilo mjesta za njega, za toga, koga je vas svit.

 

Tukeću Marija i Jožef na vrati gostione, ali za ovako pomilovanje vridne došljake nima mjesta. Pomislimo, kad bi i nas neko poslao ispred svojih vrat nek zato, kad smo siromaški, a upravo siromahe bi morali primiti najprvo, jer su siromaški, pomilovanja vridni, ali s malim Jezušem nima pomilovanja.

 

I otpravu se Marija i Jožef med polje, da si kade utočišće najdu. I nek samo štala i živine su je primili. Kako velika bol je mogla biti u srcu Marije i Jožefa, ni bilo ni svitla u štali, i morali su si mjesto napipati, tlo, na kom su počinuli.