Moderni bolvani - piše Joško Preč

Ustarom Vijeku narodi  su imali mnogo krivih bogov, ke mi zovemo bolvani. Istina, da su bili bolvani, ali ti narodi su mislili sa svojimi bogi ozbiljno. Oni su je poštovali, žrtve im prikazivali. Simbolično su htili prvinu svoje urodje, to najlipše, najplemenitije žrtvovati Bogu, kao da im prikazuju svu litinju i svu urodju. Oni su čvrsto vjerovali, da će im biti Bog naklonjen i da će je i njevu litinju blagosloviti i očuvati.

Mi s našim okom gledano držimo je za bolvane, za bolvanstvo. Istina je, ali oni nisu poznali drugoga boga. Njim se Bog nije tako očitovao kao Abrahamu ili Mozešu.
 
A osobito se je Bog nam očitovao kroz svojega Sina, Jezuša. Ali naš današnji svit se je emancipirao. Človik si sām stvara boga, ali za mnogo slabije, nek su je imali stari poganski narodi. Zapravo, ča mnogi danas kao boga poštuju, nisu ni ne sliču na Boga, suprotno.

Kvas, sol za druge - piše Joško Preč

Ne more se dosta naglašivati, da se strukture onda preminu u Crikvi, kad se premini človik. Človik preminja strukture, a ne strukture človika. Kad dojdu novi ljudi, ćedu donesti za sobom i nove strukture. Strukture nisu ništa drugo, nego legalizirani duh Crikve. Zato napad na Crikvu neće ništa donest. Zna se, da ljudi, ki Crikvu napadaju, ne napadaju nju, nego one ljude, ki ju reprezentiraju. A to more biti opravdano, jer nije človika bez falinge, niti med crikvenimi ljudi ne. Čim već Jezuševoga duha u Crikvi, tim manje problemov u njoj. Koliko puti se čuje: Jezuš da, Crikva ne! Ova rečenica potvrdjuje zgora rečeno.

Zato nam je potriban doživljaj s Jezušem, da budemo imali volju, snagu, hrabrost tim putem, kim je on išao.
Koncem II. Vatikanskoga koncila govorio je teolog Karl Rahner o vjerniku u budućnosti. On piše: „Kršćan dojdućega vijeka biti će, ki se je osobujno i slobodno odlučio za Boga. Ovi ćedu biti u manjini, ali s njevim ponašanjem i svojom bratskoj ljubavi, biti ćedu kvas za druge. U ovom budućem svitu biti će po svem svitu, iako različitih, ali svagdir raštrkani općin, ke ćedu nositi Duha Božjega u sebi. Ovo ćedu biti ljudi, ki su prošli kroz krv i vodu, to je, da su si svoju vjeru sa stalnom borbom izvojevali. Kršćani ćedu živiti kao dijaspora u okoličnom poganskom svitu.

»Gradišćanski svjetionik iz Udbine« — dijecez. biškup Egidije Živković na pastoralnom putovanju u Hrvatskoj

O 21. do 25. augusta je dijecezanski biškup Željezna dr. Egidije Živković pohodio tri dijeceze u Hrvatskoj. Vrhunac je bilo shodišće u Udbini na »Dan hrvatskih mučenikov« 25. VIII. (u spomen na teški poraz hrvatsko-slavonske vojske protiv Turkov na Krbavskom polju 1493. lj.). 21. VIII. je biškup Živković sudjelovao na Marijanskom shodišću u Voćinu u Požeškoj dijecezi. Oko 22 tisuć vjernikov je skupa s domaćim biškupom Antunom Škorčevićem svečevalo svetu mašu. Svetačnu prodiku je držao biškup Živković. Crikva u Voćinu je usko vezana i uz gradišćanske Hrvate, ki su dvakrat velikodušno darovali za obnovljenje crikve. Jednoč u 1960.-i ljeta (biškup László) a 2002. (biškup Iby i tadašnji tajnik Austrijske biškupske konf. Živković).

Vjerujem u život vječni - piše Joško Preč

Zanimljivo je, da Jezuš najveć govori o goristanju u vezi sa Presvetim Oltarskim Sakramentom. „Ako gdo ji od ovoga kruha, živit će na vijeke, i kruh, koga ću ja dati, je tijelo moje za život svita! Gdo ji tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, i ja ću ga zbuditi na sudnji dan.“

 

Jezuš daje sebe na križ i kao kruh za spas svita, da budemo imali život vječni.
 
Jezuš rodio se je na svit, učio nas, umro za nas. On je naš Spasitelj. Ali nije nas spasio od nevolje, nemira, ali griha je i na dalje dosta na svitu. Ako nima goristanja, onda nije imalo smisla, da se je Bog rodio na ov svit, jer svit ostaje, kako je i bio. Ali otvorio nam je nebesa, to je to najbitnije. Otkupio nas je na križu, dao Ocu zadovoljštinu za sve grihe i vrata u nebo su nam se otvorila.

Gradišćanski Hrvati jur po 89. put organizirano hodočastili u Celje

U štajerskom Celju, kod Velike Majke Austrije (…)  kao i slavenskih narodov nedilju, 26. augusta je završilo tradicionalno shodišće gradišćanskih Hrvatov. Svetačnu mašu je služio dijecezanski biškup dr. Egidije Živković, a oblikovali su ju fara i Tamburica Koljnof kao i jačkarni zbor. Pri vičernji je fara Stinjaki predala »Putujuću Celjansku Mariju« fari Koljnof, ka će ju čuvati ljeto dan dugo do dojdućega, jubilarnoga 90. shodišća u 2013.

Zbogomdavanje farniku magistru Franji Boreniću u Uzlopu i Trajštofu

UZLOP — Nedilju, 19. augusta su se vjerniki oprostili od svojega farnika mr. Franje Borenića. Prilikom svečevanja je Borenić dodilio i dvoja dijecezanska odlikovanja za zalaganje u fari. Dagmar Babonić je dostala »Orden svetoga Martina u srebru« a Jivac Krupić »Zaslužnu medalju u zlatu«.

 

Različna društva su se zahvalila farniku na njegovom trudu i djelu kao farnik i vjeroučitelj Osnovne škole Uzlop.  Pri agapi su zasvirali Limena glazba i Tamburica Uzlop. Željimo mu dobar i ugodan početak u novi fara Novo Selo i Pandrof; isto mu željimo obiljan blagoslov i čuda zdravlja.

Zbogomdavanje farniku mr. Branku Kornfeindu u Novom Selu i Pandrofu

NOVO SELO — Subotu, 18. augusta je bilo oficijelno zbogomdavanje mjesnomu farniku mr. Branku Kornfeindu. U pet ura otpodne se je išlo u procesiji od Presvetoga trojstva u seosku dvoranu, kade je bila maša. Na početku svete maše je desetnik Branko blagoslovio novu mašnu pratež, a pak je počela maša. Člani Hatskoga kola su pratili ovu svetačnost a takaj i Lara Kustrić na gusla. Štenje i prošnje su čitali vjerniki i člani ovoga folklornoga društva.

Časni prstanj Općine Pandrof farniku Branku Kornfeindu prilikom oprošćaja

PANDROF — Po Novom Selu, kade su mu zbogom dali subotu, 18. augusta (vidi 12. str.) Općina i fara Pandrof su se nedilju, 26. augusta oprostili od svojega dugoljetnoga farnika mr. Branka Kornfeinda. Načelnik Pandrofa, Wolfgang Kovač (Lipa), je farniku Branku, ki je 29. februara svečevao svoj 60. rodjendan a tom prilikom i odlikovan velikom »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov«, predao časni prstanj općine.

Boga iskati i najti - piše Joško Preč

Do vjere dojdu ljudi, da ili su ju dostali sobom od rodjenja u zipki, ili su iskali Boga i našli. Ali ni on, ki se je s vjerom rodio, nije on, ki je Boga našao, neka ne misli, da ga sada već dalje ne triba iskati. Naš razum i naša duša je prema Bogu tako mala i uska, da mi beskrajno Boga nikada nećemo moć dosta shvatiti. Na primjer, gdo more razumit Presveto Trojstvo, ili Oltarski sakrament?
 

Gdo si ti Gospodine? - piše Joško Preč

Gdo je Jezuš? Do tridesetih ljet bio je drivodjelac. Živio je u miru u Nazaretu s narodom. Zaslužavao je kruh sebi i Mariji. Jožef je umro kao i svaki drugi človik. Gdo bi si bio mislio, da je on ta, ki je imao dojti, da je on drivodjelac, Bog, Sin Božji? Rekli su o njemu: Poznamo mu majku, pokojnoga oca, za koga se drži? Ča mu je udrilo u glavu. Kao drivodjelac bio je normalan, a sada neka najednoč veli o sebi, da je on Sin Božji.