Pohod crikvi je duševna hrana, ka nam godi

Crikve sadržavaju mnoge dragocjenosti, ali i one same su dragocjene. Crikvu mnogokrat zovemo i „hižu Božju“. U nju moremo stupiti nutar kot da bi stupili u stan prijatelja. Jur čim prekoraknemo prag, moremo uživati ono, ča je u crikvi drugačije: svitlo, tišina, duha, temperatura. Kad neku crikvu pohodimo po prvi put, si moremo jur vani predstavljati, ča nas nutri more čekati. Osebito suvrimene crikve nas moru presenetiti. Izvana je takova crikva recimo trizno oblikovana, a nutri zrači teplina.

Tagovi: 

Halje i tunike perfektno idu s leggingsi

Leggingsi ili na hrvatskom jeziku tajice se momentano nosu uz halje i šik tunike. Oni su takozvani „must-have“. Kako najbolje uživati leggings-look, to će nam danas biti tema. Leggingsi nam se kažu u svi mogući farba i mustri. Nositi je moremo na različne načine. Ako upravo kupujete Vaše prve tajice, neka one budu neprovidne (blickdicht), u neutralnoj farbi, recimo črne ili kafecke. Leggingse moremo kupiti u svi mogući dužina, od capri-dužine do košćic. Najbolje je probirati je i onda individualno odlučiti, ka dužina najbolje izgleda.

Tagovi: 

Ste znali? Kako prepoznati dobar turistički vodič?

Prvo je važno, pogledati, je li turistički vodič (Reiseführer), koga držimo u ruka, odgovara načinu našega putovanja. Kako opširna su poglavlja o kulturi, naturi, organizaciji slobodnoga vrimena i infrastrukturi? Ke aktivnosti su opisane? Plaža i voda? Pišačenje? Pohodi muzejom? Šoping? Šport? Ono, ča nam leži na srcu, ono bi tribalo biti opisano u potankosti! Dobro je, pogledati si ponude za kvartir i  gastronomiju, je li odgovaraju našim financijskim mogućnošćam. Po ti cijena se naime redu i sve druge ponude za izlete.
 

Tagovi: 

Kako ćemo idealno pakirati kofer?

Pred odmorom si sve lipo operemo, perfektno potiglamo i skitimo. Kad dojdemo na mjesto odmora, je naša najdraža pratež zafuljana. Zato pratež brzo moramo povišati na višalice (Kleiderbügel). Ako pak još nažgemo vruć tuš, će vodena para zglatkati dugovanja. Kakov redoslijed je najbolji pri pakiranju, to će biti tema ovoga članka. Dobro je, pratež, ku si kanimo zeti sa sobom, raskrečiti po stelji. Eventualno ćemo se morati nečega i odreći.

 

Tagovi: 

Ste znali? Kako autom zdravo i sigurno dojti na cilj?

Se uopće isplati voziti se u odmor autom? Granica tolerancije za poslovna putovanja je kod 300 kilometrov. Ako nam je destinacija dalja, su vlak i zrakoplov povoljnije alternative, a friže i komotnije ćemo dojti i na cilj našega putovanja.
Ako moramo duglje siditi u autu za volanom, je idealno, da nam gdo čita iz knjige ili novin. U medjuvrimenu postoji velik izbor literarnih kasetov (Hörbücher).

Tagovi: 

Ste znali? Kako sušiti kuhinjske trave?

Vrtne trave (Gartenkräuter) moremo sušiti prik cijeloga ljeta. Najbolje je, sušiti osebito mlade rasline, ar one imaju najveć arome. Lišće, cvijeti, sime, žilje i cijele biljke moremo sušiti.
Većljetne rasline se rižu otprilike na jednoj tretini od dna, i to prlje nego počnu cvitati, jutro rano čim se je na nji osušila rosa. Pravoda se zamu samo zdravi dijeli. Potom se, samo ako je potribno, operu mrzlom vodom i stavu na kuhinjski papir, da se osušu. Mokre trave naime počnu plisniviti.

Tagovi: 

Kako morete biti cijenjen gost?

Najvažniji kontakti u privatnom i poslovnom žitku imamo, kad smo pozvani. Tako nastaju dragocjena prijateljstva, a kadakoč zbog malih nepažljivosti moru nastati i animoziteti. Ako to kanimo prepričiti, se moramo zamisliti u gostoprimca i se pitati: Ča bi ja kot gostoprimateljica očekivala od mojih gostov?
Na pismeni poziv se dostoji, da velimo, je li ćemo dojti ili ne. Francusko „RSVP“ ili nimško „u.A.w.g.“ stoji u mnogi pozivnica, a znači: prosim za odgovor, čisto konkretno recimo: „Ja se moram skrbiti za jilo i si posuditi stolce...!"

Tagovi: 

Ste znali? Ki vitamin je zlata vridan?

Retinol je čisti oblik vitamina A, točnije rečeno vitamina A1. U tijelu se on pregradjuje u tretinoin. Jur zdavno vračitelji retinol hasnuju kot efektivno sredstvo protiv naborov, neelastične kože i  neželjene pigmentacije. Jur niska koncentracija, i to do jednoga procenta, jača vezivno tkivo (Bindegewebe) i zaustavlja djelovanje encimov, ki razgradjuju kolagen. I pacijentom, ki imaju jake prišće, dostaju retinol na recept, ar on liječi i akne.

Tagovi: 

S čim ćemo si očuvati lipotu kože?

Gdo si kani očuvati lipotu svoje kože, on mora znati, ka krema, je najbolja. To definitivno nije lako. Dandanas postoji zaista mnogo produktov za njegu kože, ki se diču, da imaju čudotvoran efekt. Za nekoga more zaistinu biti čudotvoran, ali ne za sve. Zdrava i lipa koža je blagodat (Segen). Ako kanimo, da nam takova ostane, moramo pažljivo zahadjati s njom. Moramo hasnovati preparate, ki nam odgovaraju. Zato ćemo Vam danas predstaviti nekoliko sastojkov preparatov, da bi Vam olakšali izbor. Pravoda ti sastojki moraju odgovarati i Vašemu  tipu kože.

Tagovi: 

Ste znali? Kako dragocjen je zeleni lučac?

Zeleni lukac/lučac ili u Hrvatskoj i vlasac je uz peršin najpoznatiji kuhinjski začin (Küchenkraut). On je žilava raslina i sliši familiji lukov. On ljubi vlažno i hranljivo tlo i uživa u suncu. Udomaćen je u cijeloj Europi, sjevernoj Ameriki, Afriki i sridnjoj Aziji. Na protuliće zeleni lukac raste i na obličnici (Fensterbrett). Kot sočna kuhinjska biljka s blagim ukusom luka se prilagodi svim jilišem, ki podnašaju ukus luka.

Najbolje je, žbričke rizati škaricami, da lučac ne bi izgubio preveć soka. Naravno je frižak najbolji.

Tagovi: