Naziv ezoterika obuhvaća metode, tehnike i ideologije, ke su na rubu metafizičke filozofije, ada premišljavanja, ko se bavi s natprirodnom dimenzijom. Iako su mnogi pogledi u ezoteriki kontradiktorni (widersprüchlich), jedno im je skupno: Nijedan postulat se ne da ni empirijski (na temelju iskustva), a ni racionalno (na temelju razuma) dokazati, a ipak je zastupan s apsolutnim osvidočenjem.

 

Ezoteričari tvrdu, da zahvaljujući njevoj sposobnosti imaju pristup u ona područja, ka normalno nisu pristupačna človičjim ćutilom i človičjemu razumu. Ezoterika se bavi duhovnom i duševnom komponentom u človiku. Njoj prirodoznanstvo (Naturwissenschaft) i tradicionalne religije nisu dost.

 

Ezoterika je odraz čežnje ljudi za nečim tajanstvenim, ko nadmašuje materijalni svit. Ljudi, ke zanima, ča leži za našim svitom, i ki nisu s nekom odredjenom vjerom čvrsto povezani, nastaju mnogokrat ezoteričari. Nadalje su ezoterično nadahnjeni i oni, ki nisu u stanju svoju intelektualnu snagu sistematično, metodično i kritično hasnovati za premišljavanje. Ezoteriki su skloni i oni, ki nisu odgovarajuće obrazovani i nisu u stanju razvijati kritične misli.

 

Ezoterika kani človika dopeljati do nutarnje duhovne i metafizičke spoznaje. Ezoterika sugerira človiku, da se istinska spoznaja ne postiže znanstvenim istraživanjem, nego nutarnjim prosvitljenjem i upeljanjem u tajni nauk. Ezoteričnim doktrinam i naukom pripada širok spektar disciplinov, na priliku antropozofija, misticizam, okultizam, spiritizam, teozofija i mnogi obliki praznovjerja (Aberglauben). Na priliku je teozofija mistički nauk, ki negira racionalnu spoznaju Boga. Do te spoznaje da se more dojti nutarnjim zrejanjem i intuicijom, čemu su sposobni samo izibrani.

 

Ezoterične doktrine su spodobne mitom, povidajkam, ke primitivno gledaju na svit. Mnogokrat je to vjerovanje neutemeljeno i se suprotstavlja znanosti. Izmišljene povidajke sadržavaju kulturne mustre naroda ili izražavaju diboke, opće prihvaćene ćuti, gatanja, proročanstva, ča će se u budućnosti dogoditi s človikom i njegovom dušom.

 

Med filozofski obrazovanimi ljudi, ki znaju logično i kritično misliti, nije ezoteričarov. Filozofija je naime viši oblik pristupanja človičjoj egzistenciji. Mnogi fenomeni, ki se diskutiraju i problematiziraju u filozofski teorija, se u ezoteriki hasnuju nereflektirano, kot na priliku Bog, duša, ja, svit, egzistencija, prostor, vrime.

(Agnjica Schuster)

Kategorije