Nije teško najti prave hlače. Osvidočite se!

S pravimi hlačami na naši kuki moremo odvrnuti pažnju od kritičnih conov tijela i je dobro kaširati. Kakove hlače pašu koj figuri, to ćemo sada čitati.

 

Bootcut hlače imaju lako proširene nogaljice prema doli. One su klasične hlače i tako rizane, da se uza nje moru nositi i čižme kot to veli engleska rič bootcut. Ove hlače se šikaju svakoj ženi. Žene s debelijimi nogami moru u kombinaciji s visokimi peticami dostignuti, da im noge izgledaju vitkije.

 

Tagovi: 

Ste znali? - Otkada postoji kriminalistički roman?

Kriminalistički roman, koga moremo zvati i krimić, je sve popularniji. To nam kažu bestseller-liste. Početke detektivskih i kriminalističkih romanov moremo najti u 18. stoljeću. Tada su zastupniki prosvititeljstva (Aufklärung) napustili vjeru u natprirodno i priznavali samo ono, ča se  more otkriti na temelju spoznajov. Ideja, da je svit izračunljiv (berechenbar) i da ga je moguće kontrolirati, je još i danas fascinantna.

Tagovi: 

Ste znali? Ča je meditacija i kako meditirati?

Katekizam Katoličanske crikve meditaciju predlaže kot jedan način molitve. Ona ima za cilj osobni susret med Bogom i človikom i je svakako viši stupanj molitve. U takozvani verbalni molitva izgovaramo odredjene riči, u meditaciji su riči nepotribne. Mi moremo moliti Očenaš, ali ga moremo i meditirati. Molitva Očenaša dura znamda minutu, ali meditirati Očenaš more durati i pola ure.

Tagovi: 

Kako pojednostaviti garderobu i biti šik? (2)

Regula za muške hlače je, da neka budu od štofa, ki se ne fulja i da neka ne budu pre široko rizane. Kad muž stoji neka hlače prik cipelov imaju mali nabor, ali ne prevelik. One od odzad neka pol centimetra otkrivaju peticu. Predužičke nogaljice djeluju neuredno, prekratke smišno. 3/4 hlače i kratke hlače se nosu samo pri pišačenju i na jezeru, nikada ne u biro ili za šetnju kroz varoš.
 

Tagovi: 

Ste znali? - Kako moliti?

Učeniki su prosili Jezuša, da je nauči moliti. Ali on im nije dao »Hižu zlatu« ili »Kruh nebeski«, nego je nje naučio kratku molitvu — Oče naš. Ta molitva je od onda najizgovaranija molitva na zemaljskoj kuglji. U njoj je rečeno sve, ča je važno, a važan je i redoslijed: Prvo dajemo slavu Ocu Bogu, izražavamo mu naše poštovanje i želju da se sveto drži Njegovo ime, da Njegov red, »kraljevstvo«, dojde k nam, da se nad nami ispuni Njegova volja, spasenje svakoga človika.

Tagovi: