Jeseni se na cesta staju nesriće, u ki su involvirane divlje živine. Osebito guste su kolizije sa srnami, jeleni i divljimi svinjami. Uzrok za to su pokošena polja, na ki su živine izgubile svoje zaviće i prik cest bižu u loze. Uza to si divlje živine zvećega idu iskati hranu, čim se počne mračiti i tako upravo s jutarnjim i večernjim prometom dolazu u dodir. Vozači se zato na pogibelni relacija neka vozu oprezno, svenek neka računaju s tim, da moraju kočiti, zašlajfati se. Neka imaju u viziru rub ceste, i veći razmak najpernjemu autu, da bi mogli reagirati na naglo kočenje.

Ako živina skoči na cestu, se mora kočiti, nažgati kratko svitlo (Abblendlicht) i trubiti. Ako se kolizija već ne da prepričiti, ostaje vozaču samo, da čvrsto drži kormilo (Lenkrad) i da koči punom snagom. Kaniti ugnuti se živini nekontrolirano, more imati fatalne posljedice.

 

Ako se je dogodila nesrića, se mjesto mora osigurati, ranjeni opskrbiti i nazvati policija. Ona će informirati odgovornoga lovca, ki će mrtvu živinu odstraniti kot je propisano, a ranjenu živinu, ka je pobignula u lozu, poiskati. Na nijedan način se ranjena živina ne smi pobadnuti. Ona bi mogla gristi u paniki. Mrtve živine se ne smu naložiti, naklasti. To bi naime bila zvirokradnja (Wilderei). Važno je da policija napiše potvrdu za nesriću s divljom živinom. To je važno za osiguranje zbog nadoknade škode.

Kategorije