Zvijezde za misec juli

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Barani su u juliju u svojem elementu: Vaše sposobnosti u flertanju kot i humor su Vam pri tom na korist! ☘ Posao/uspjeh: Vaše pozitivno gledišće more Vam ov misec biti jako korisno na poslu. ♥ Zdravlje: Imate veliku motivaciju za šport i zdravu prehranu. Samo dalje ovako!

 

Bik 21.4. – 20.05.

Zvijezde za misec marc

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Vaš partner je trenutno osebujno naporan. Nekate izgubiti živce – i Vi niste najjednostavniji! ☘ Posao/uspjeh: Imate toliko posla, da bi najradje ostali cijeli dan i cijelu noć u uredu. Izdržite još malo, onda će Vam biti laglje... ♥ Zdravlje: Pazite na redovite pauze i odmaranje. Onda ćete aktualne izazove dobro prevladati.

Zvijezde za misec februar

Baran 21.3. – 20.4.

⚤ Ljubav: Barani imaju u februaru čarobnu auru, ka će im prouzrokovati uzbudljiv ljubavni život! ☘  Posao/uspjeh: Ov misec Vam se neće ugodati svaki projekt, dragi Barani. Zato ništ, koč-toč se more samo čekati na pravi trenutak… ♥  Zdravlje: Vas muču kliti? Ne triba svenek biti kakov beteg, ali kako bi bilo ako se na primjer s gimnastikom u vodi malo rasteretite?