Snig i ptice

Prošli tajedan nas je presenetio snig i pokrio cijeli vrt s debelim slojem bijele lipote – prava rijetkost u naši kraji. Vrt sada u decembru miruje i zvana odstranjenja sniga i vridni vrtljari miruju. Ča ipak moru djelati – gledati goste u vrtu, zimske ptice.

Tagovi: 

Zvijezde za misec – decembar

Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: Za Vašega partnera ste ov misec veliko podupiranje i potpor. On Vas trenutno jako triba! Posao/uspjeh: Osebujno prema koncu decembra morete koristiti Vaše poslovne kontakte i mriže, ke ćedu Vam pomoć napredovati. Zdravlje: Imate jur dugo želju se dalje školovati – gledeć na Vaše zdravlje i raspoloženje bi bilo dobro se i duševno dalje razvijati.

Bik 21. 4. – 20. 5.

Tagovi: 

Kako prezimiti citrone i druge biljke

Citrone, limete, orandže, koč i kumkvat – sve već i već se ove mediteranske biljke pojavljuju pred stani i po dvoru, na balkoni i terasi. Kad se na jesen snižu temperature, postavlja se pitanje, kako prezimiti mediteranske biljke. Ove mediteranske biljke tribaju čuda svitla i visoke temperature, da se dobro razviju. Pred prvim mrazom moraju se citrone preseliti u zimski kvartir. Citrone i njegovi rodjaki se moru na dva načini prezimiti: Hladno i škuro ili toplo i svitlo.

Tagovi: