Ste znali? — Ča djelati da nam dugo ostanu lokni?

Ako si teško morete stajlirati vlase, im vjerojatno fali volumen. Volumizer je sred­stvo protiv mlitavih, tankih vlasi. Mnogokrat su to pine za staj­ling. Počnimo rulja­njem vla­si zvrhu čela u sredini glave. Lokni izgledaju živije ako ha­snujemo viklere različnih veličin. Namatat moramo na viklere vlase u redi od vrha do dna, svenek od najper prema najzad. Češljem zdižemo mali ču­perak vlasi, ki je uži nego vikler i omotati ga okolo viklera od vrhov vlasi prema nutar. Čim završimo jedan red ćemo nastaviti s drugim redom, dokle ne zavijemo sve čuperke vlasi na viklere.

Tagovi: 

Ste znali? Zač su dica tako fit?

Dica imaju toliko kondicije, da se nek tako čudimo! Študija je sada otkrila zač. Mi­ši­ći dice su neizmjerno otporni. Zato su ona kumaj kada trudna, a po športu se prlje regeneriraju nego odrašćen človik. Stručnjaki su izvidili, da ulogu igraju kemijski procesi u cela mi­šićev, a pritom kisik (Sauer­stoff). Dičji organizam nai­me hasnuje već kisika, a to je uzrok zato, da su dica tako izdržljiva i fit.

Tagovi: 

Jezik je u našoj glavi, ne na papiru!

Danas je lip dan! U toj rečenici svaki od nas vidi svoj osebujni dan s vlašćimi doživljaji i ćuti. Jedan je jio dobar slado­led, drugi je uživao divnu muziku, a treti je sidio u vrtu med kiticami. „Danas je lip dan!“ svaki od nas more interpretirati na svoj jedinstven način, u skladu s kipi, ke ima u glavi, ke gledaju njegove nutarnje oči. Na teme­lju vlašćih doživ­ljajev človik ima u glavi svoje individual­ne kipe, ke more dr­u­gim da­ti na znanje. Ako je šikano opiše, si je drugi mo­re pred­staviti.

Tagovi: 

Ste znali? - U svemiru duši po grilanom mesu

Duha u univerzumu je šarolika kombinacija vrućega me­tala, grilanoga mesa i pogore­noga dizela. Uzrok za tu mi­šavinu duhov su umirajuće zvijezde. A to uopće dobro ne duši, nego smrdi. Ta duha se more dušati po cijelom sve­miru, ar svenek se najde ki ta komet ili meteorit, ki stvara smrdljiv prah. Znanstveniki velu i to, da je ta tipična du­ha vjerojatno baza za najzaranije forme žitka na našem planetu. Te supstancije mo­remo najti u uglje­nu, zemnom ulju, ali i u hrani.

Tagovi: 

Ki čita novine, kani razumiti, ča čita!

Čitati znači, razumiti riči, ke vidimo na papiru. Raz­umiti ima posla s razumom. Na temelju našega razuma, si moremo objasniti fakte. Po­tribno je, stvarati zaključke. Ali kako riči moru dospiti u naš razum? John Locke je jur u 17. stoljeću rekao, da riči, ke vidimo ili čujemo, prouzrokuju ideje u našoj glavi. S idejami je mislio, da u našoj glavi imamo predstave o tom, ča ri­či reprezentiraju u svitu. A imao je pravo, ar danas znamo već. Prik riči si u glavi stva­ramo šeme, mustre, skripte, koncepte ili okvire znanja (fra­mes).

Tagovi: