Superhrana, ke smimo pojisti samo žlicu

Chia simenje je jedan od no­vih brojnih trendov zdrave hrane. Iako znamda još nikada niste ništa čuli o ovi črnka­sto suri kugljica, one postoju jur nekoliko tisuć ljet dugo. Ac­teki su se pr­vi hranili od chije, ku su ha­snovali i kot medicinu. Jedni govoru, da je chia superhra­na, ar po­zitivno djeluje na zdravlje, a drugi to relativiraju, ar fa­lu seriozni znanstveni dokazi za to. Mašinerija marketinga hvali osebujno omega-3 ma­sne kiseline.

Tagovi: 

Ste znali? - Postoji sladoled, ki se ne tali

Najbolji izumi su se dogodili slučajno. Tako je bilo i sa sladoledom, ki se ne tali. Obi­č­no se sladoled brzo počne ta­liti, osebito, kad je vani vru­će. Ali japanski inženiri su rije­šili ta problem. Zapravo je sve počelo tsunamijom i potresi, ki su pred nekolikimi lje­ti u Ja­panu pogodili lapte, na ki su bile posadjene jagode.

Tagovi: 

Kad prijatelji jedan drugomu peru ruke…

Ste jur kada čuli rič networking? Prlje smo za networking govorili, da išćemo poz­nanstva. I networking je iska­nje poznancev, ali s dodatkom da od ljudi, ke upoznamo, imamo hasni. I tako je rekao dobitnik dvih Nobelovih nagradov, Linus Pauling, da njegov uspjeh bazira na njegovi mnog­o­vrsni kontakti, a stoprv zatim na njegovom zna­nju i srići. Moramo biti iskreni: Networking je potriban svim! Socijalni kontakti imaju veliku moć. Od ljudi — ako smo naletili na prave — moremo čuti, kade je raspisano ko djelatno mjesto, kakov je ki šef, koliko se plaća za ovo ili ono djelo. Networking nam proši­ru­je horicont i otvara nove perspektive. Moremo se učiti od koga, ki je morebit jur koracao putem, kim kanimo kre­nuti mi. Zač si ada ne bi poslušali  tudja iskustva, da bi si prišporili vrimena i krivo postupanje? Networking nam pruža šansu, da u pravom hipcu naletimo na prave ljude, da bi mogli realizirati vlašće ideje.

Tagovi: