Bruxelles – Predstavniki političkih organizacijov slovenske manjine u Koruškoj su 8. aprila u Europskom parlamentu u Bruxellesu predstavili svoju peticiju o manjkajućem ostvarenju manjinskih prav u Austriji. Stranka Enotna lista (EL), Zveza slovenskih organizacijov (ZSO), Narodni savjet koruških Slovencev (NSKS) in Skupnost koruških Slovencev i Slovenkov (SKS) su lani u novembru predložili odboru Europskoga parlamenta peticiju, u koj upozoravaju na nedostatke u Austriji.

Slovence su na sjednici parlamentarnoga odbora zastupili Roman Roblek i odvjetnik Rudi Vouk. Vouk je razložio odboru, da neostvarenje manjinskih prav vidi kao problem pravne države. U vezi s tim spomenuo je manjkanje dvojezičnoga sudstva i korišćenja slovenskoga jezika na javni institucija kot i školska izobrazba, ka se u praksi suzi na četira ljeta osnovne škole. To da je polag Vouka razlog za dramatični pad govornikov slovenskoga u Koruškoj. Roman Roblek spomenuo je nedavnu študiju Saveznoga kancelarstva, ka ukazuje na drastičan pad govornikov od kih 100.000 pred 100 ljeti na manje od 10.000 danas.

U svojem odgovoru je predstavnica Europske komisije javila, da su države članice odgovorne za to, da su temeljna prava povezana s narodnimi grupami osigurana.

Podupirali su Slovence poslaniki iz Slovenije, Francuske, Rumunjske, Austrije i Španjolske. Med njimi su bili na primjer Lorant Vincze, ki je ujedno i predsjednik FUEN-a, Austrijanac Thomas Waitz, ki sidi za Zelene u parlamentu i Slovenci Ljudmila Novak i Franc Bogovič. Oni su glasali zato, da će peticija ostati otvorena i da čekaju pismeni odgovor Europske komisije.

TG