Nekomu oduzeti pravo da se spominje svojih pokojnih je vrlo žakljiv posao!

Nevjerojatno koliko je Zemlji Koruškoj sa SP-poglavarom Petrom Kaiserom važno, da austrijski Parlament zabrani komemoraciju za hrvatske žrtve Drugoga svitskoga boja a pred svim i spominjanje na on veliki broj hrvatskih vojnikov, ali i njevih obitelji i civilov a naravno i žen i dice, ke su Englezi s lažnim argumentom poslali najzad u Sloveniju, kade su ih pa jugoslavenski partizani masovno klali, striljali i ubijali.

Anka Schneeweis je nova peljačica Hrvatske redakcije u ORF-u Gradišće

Anka Schneeweis je s 1. decembrom o. lj. nova peljačica Hrvatske redakcije ORF-a Gradišće. 51-ljetna rodjena Dolnjopuljanka jur 30 ljet dugo djela u ORF-u Gradišće. Diplomirana je publicistica i znanstvenica komunikacije. Oblikovala je bezbroj radio i TV-prinosev za hrvatske emisije u Narodnosnoj redakciji sa sidišćem u Željeznu.

Zvijezde za misec – decembar

Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: Za Vašega partnera ste ov misec veliko podupiranje i potpor. On Vas trenutno jako triba! Posao/uspjeh: Osebujno prema koncu decembra morete koristiti Vaše poslovne kontakte i mriže, ke ćedu Vam pomoć napredovati. Zdravlje: Imate jur dugo želju se dalje školovati – gledeć na Vaše zdravlje i raspoloženje bi bilo dobro se i duševno dalje razvijati.

Bik 21. 4. – 20. 5.

Tagovi: