Sada našim političarom i političarkam fali iskustvo starih i poštivanje zrelih!

Nije triba ni pažljivo pratiti gradišćansku, austrijsku, europsku, svitsku politiku, ča se dogadja med nami i okolo nas, da se more dostati dojam, utisak: ovo sve teče bez glave i repa, bez ikakove pameti a još manje iskustva a kamo li dalekovidnosti.

Automatski se stavlja pitanje: Gdo je ovde na kormilu, gdo ovo pelja i gdo je od ovih u stanju bilo koga uvjeriti od bilo čega? Toliko puti korišćena krilatica „Dajte dici, mladim komandu polag poznate Grönemeyerove jačke „Kinder an die Macht“ je vrlo atraktivna, moderna i otvorena, velikodušna i perspektivna. Ali ča je ako ide na gusto? Ča su onda dica, mladi u stanju?

»Sound of Pannonia« vol. 2. s nevjerojatnim swingom

Korona nam je do sada oduzela priliku da uživo moremo uživati u drugom nosaču zvuka (ako se nastavi u mogućoj seriji?) u novom ruhu od vrhunskih muzičarov aranžiranih i snimljenih pak od izvrsnih glasov interpretiranih tradicionalnih hrvatskih ali i madjarskih i romskih jačak »Sound of Pannonia/ZvukPanonije« na novom muzičkoj CD-jki Vol.2. Ovo je ukupno dvanaest produkcijov hrvatskih odnosno većjezičnih jačak u izdanju Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC). Predsjednik Martin Ivančić je za ov projekt ponovo mogao zadobiti Ferija Janošku kao aranžera a ujedno i muzičara u predivnom kvintetu, a Juliju Hamedinger i Tomu Jankovića kao vokaliste.