Ako kljetu bude Opernballa — bit će i 75. Hrvatskoga bala u Beču

Korona je ljetos u minuloj balskoj sezoni zapravo svim organizatorom onemogućila organziranje bala, tako i dvih naših najpoznatijih najposjećenijih hrvatskih odnosno većjezičnih balov: Hrvatskoga bala u Beču, Hrvatskih balov HKD-a u sjeverogradišćanskom Trajštofu i u južnogradišćanskoj Borti i KUGA-bala u Velikom Borištofu.

Zvijezde za misec - SEPTEMBAR

Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: Septembar će Vam doprimiti nove pustolovine u ljubavi i s Vaš:om partner:icom! Posao/uspjeh: Vašoj moći I motivaciji na poslu, ali i u svakidašnjici, se more ov misec samo diviti. Zdravlje: Po kratkoj betežljivoj fazi ćete najti sada opet novu energiju.

Pandrofci su u Celju preuzeli kip »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE«

Kip, kopija Celjanske Majke Božje, »PUTUJUĆA CELJANSKA MARIJA« je minula dvoja ljeta boravila u Celindofu na Poljanci. Sada je otputovala na čisti sjever Gradišća u Pandrof na Hati. Pri otpodnevnoj vičernji u celjanskoj baziliki je nedilju, 29. augusta završilo ljetošnje, 89. po redu hrvatsko shodišće. Celindofci su predali kip, štatuu »PUTUJUĆE CELJANSKE MARIJE« (PCM) vjernikom fare Pandrof, kade će sada boravit do dojdućega hrvatskoga shodišća krajem miseca augusta 2022. ljeta.

Bigunci i migranti: ljudi su drugi ali nakane i hlepnje iste — sloboda

Pred sada u medjuvrimenu 32 ljeta bila je ista odnosno jako spodobna situacija (ne samo) u sridnjem Gradišću. Tade je bilo tako da su policija i austrijska vojska stali na granici da bi skupa sa seoskim stanovničtvom i načelniki tih sel pomogli izbiglicam dojti prik zelene granice, po poljni puti i lapti, po blatu i mlaka, višali su austrijske zastave uz staze, pute i po lapti, da bi se bigunci bolje snašli i da bi se bolje mogli orijentirati pri svojem bigu.