Ljetos je HKD proširio pretkolo naticanja u jačenju zbog velikoga zanimanja na dva dane. Sudioniki su došli iz cijeloga Gradišća i Slovačke. Ukupno 15 finalistov je imenovao tročlani žiri.

Veliki Borištof – U srijedu 13. marca u deveti jutro je bila Kuga jur prilično puna sa školari. Neki su se pripravljali na nastup, drugi su došli navijati. Isto tako su došli roditelji, staristarji i prijatelji, da držu narašćaju palce.

Hrvatsko kulturno društvo je početkom ljeta raspisalo Grajam za sve školare 3. i 4. razredov osnovnih škol, kot i za sridnjoškolce i mladinu od četrnaest do šestnaest ljet. Zbog velikoga broja najavov, ukupno 96 solistov odnosno grup u peti kategorija, je HKD podilio ovo pretkolo na dva dane.

U sredini dvorane je bio pripravan podest za tročlani žiri. Prvi dan su ocijenili dicu Aleks Vuković iz Pinkovca, Andrija Handler iz Petrovoga Sela i Franjo Kröpfl iz Gerištofa. Počeli su sridnjoškolci prvoga i drugoga razreda. Zbog bolesti i drugih razlogov se je u ovoj kategoriji naticalo ukupno 28 dice s 23 prinosi.

U ovoj kategoriji je bila jedina sudionica cijeloga naticanja, ka se je kod narodne jačke sama pratila. Madeleine Karall od DSŠ Veliki Borištof je jačila Sova sidi na panji uz igranje bisernice.

Drugi vrhunac su bili dičaki iz Sridnje škole Sveti Mihalj.

Dokle su dvimi jačili je treti igrao nogomet prilikom jačke Igraj moja Hrvatska. U daljnjem prinosu Sv. Mihalja su dvi divojke s tancem s traki popu- nile kip na pozornici i tako podupirale jačkarice.

Vrijeda su se ispostavili mogući kandidati za finale i po kratkom dogovoru je žiri imenovao tri dobitnice pretkola:

II. KATEGORIJA

⇒ Ivana Zvonarić (DSŠ VB) Čuda j’ rožić i Plava pamet

⇒ Lea Gregorić (BG Željezno) Divojčica j’ rože brala i Hajde da ludujemo

⇒ Sanja Balašković (DG Bor- ta) U gori raste zelen bor i Bred Pitt

Po kratkoj pauzi su naticanje nastavili s 3. kategorijom, školari tretih i četvrtih razredov sridnjih škol. Ovo je bila najmanja grupa sa samo deset sudionikov. U ovoj kategoriji su Emma Kornfeind i Jana Danzler kot jedine sudionice čisto a capella jačile narodnu jačku Ribari, ribari. Kod njih i kod Dominike Encingerove, ka je jačila (devinsko)novoseosku Kad pogliedam gori su bile narodne jačke veći uspjeh nego zabavne, to ali na visokom nivou, tako da su se jasno kvalificirale za finale.

III. KATEGORIJA

⇒ Valentina Konrad, Antonia Schmidt (SŠ Sveti Mihalj) Crvene jabuke i Cesarica

⇒ Dominika Encingerová (ZŠ Ivana Bukovčana) Kad pogliedam gori i Ružo Crvena

⇒ Emma Kornfeind i Jana Danzler (BG Gornja Pulja) Ribari, ribari i Još te volim

U četvrtoj kategoriji 15 i 16- ljetnih su se samo dvi grupe najavile, tako da ovde nije došlo do pretkola. Po već od peti ura je završio prvi dan naticanja u Kugi.

Osnovnoškolci s istimi jačkami

Na predvidjeni dan pretkola, četvrtak 14. marca, su bili osnovnoškolci u centru pažnje. Ova prva grupa je bila još jednoč podiljena na dvi subkategorije: 3. razred i 4. razred.

U ovoj 1A kategoriji je nastupilo 17 od 22 najavljenih grup. Kuga je bila i na drugi dan pretkola opet puna dice, roditeljev i prijateljev. U žiriju je došlo do manje promjene. Andriju Handlera je nadomjestio Palček Maly iz Hrvatskoga Jandrofa.

Prvi vrhunac ovoga drugoga dana je bio nastup Dorele Loshaj. Osnovna škola Štikapron nije došla samo s kandidaticami nego s brojnimi navijači ki su zdignuli plakate i tako podupirali svoju kolegicu. Ostalo je bilo prilično normalno, neki sudioniki su pokusili začarati žiriju s istom pratežom, drugi s tančenom koreografijom.

Znatno duglje je po ovom kolu sidio žiri i iskao finaliste. Nivo je bio prilično isti, samo pojedini su se malo istaknuli.

I. KATEGORIJA (3. razredi)

       ⇒  Marie Zvonarić (OŠ Klimpuh) Veselo je društvo naše i Hajde da ludujemo

       ⇒  Dorela Loshaj (OŠ Štikapron) Veselo je društvo naše i Ja sam za ples

       ⇒  Johanna Hergović i Jakob Meller (OŠ Trajštof) Marica rožica i Hajde da ludujemo

Slijedio je poslidnje pretkolo i to 4. razredi osnovne škole. Ovo je bila najveća kategorija, 36 grup odnosno 44 školari su se najavili. Na naticanje je ispala samo jedna grupa, odnosno dva školari. Prem je ovde bilo najveć školarov je bio nivo jačenja u ovoj grupi najviši. Dugo se nije kazao mogući favorit. Glasno je opet nastalo kod kandidatice OŠ Štikapron. Dorentina Loshaj je imala kot sestra veliko podupiranje svojih kolegov s transparenti i božanjem.

U ovoj grupi su bili Hati natprosječno zastupani, 16 kandidatov odnosno grup je došlo iz ove regije. Žiri je po mučni tri ura slušanja proširio krug finalistov na 4 grupe.

I. KATEGORIJA (4. razredi)

⇒  Mate Mogyorósi (OŠ Trajštof) Naša mala Anica i Budjav lebac
⇒  Mona Doynov i Maria Janić (OŠ Kalištrof) Sve ptičice iz gore i Hajde da ludujemo
⇒ Antea Kuliš (OŠ Pandrof) Visibaba i Hajde da ludu- jemo
⇒ Celine Sav (OŠ Pandrof) Jedan mali most i Volim i postojim
 

Modus pretkola i finala

Za naticanje se javu školari i imaju velik izbor jačak ke su priredjene u obliku karaoke verzije. Ov repertoar nastaje od naticanja do naticanja veći. Najzaslužniji za sadašnji opseg su Feri Fellinger (organizator Grajama tokom prvih deset ljet) i sadašnji peljač naticanja Tome Janković. Jedna jačka bi morala biti narodna, druga ili narodna ili popularna.

Neki sudioniki se pri tom sami pratu (ljetos jedan slučaj), odnosno je učitelj prati na gitari ili klavijatura, ča ljetos uopće nije bio slučaj. Kot svako ljeto je i ovput išlo za točnu definiciju: Ka jačka se more definirati kot narodna jačka.

Nastup imaju na velikoj pozornici Kuge uz profesionalni razglas i sviću. Pred samim jačenjem bi se morali školari kratko po hrvatsku predstaviti s imenom i odakle su i onda najaviti svoje dvi jačke ke ćedu predstaviti. Ova točka je bila za već ku dicu teža nego samo jačenje.

U finalu vladaju ista pravila i uvjeti kot u pretkolu. Opet tročlani žiri odluči o dobitniki ljetošnjega Grajama. Razlika leži u tom, da dok je narodna jačka nadalje uz vrpcu odnosno a capella, drugu jačku pratu PAX-i uživo. Ljetos će to biti pet puti Hajde da ludujemo.

Dobitniki dostaju od Hrvatskoga kulturnoga društva trofeju u obliku mikrofona kot i financijski dar. Finale će biti petak po Vazmi u šesti zvečera, opet u Kugi.

Povelja za sve sudionike

Po svakoj kategoriji su dostali svi sudioniki osobnu povelju za uspješno sudjelivanje. Na drugi dan pretkola je nadzornica za većjezično školstvo Karin Vukman-Artner dodilila povelje školarom. Ona je bila obadva dane nazočna i je pažljivo pratila naticanje. Na završetak se je potpredsjednik HKD-a Joži Buranić zahvalio svim.

Tokom naticanja se skrbu odbornice i zaposleni HKD-a za tjelovno dobrostanje dice. Kruhi s namazi i kolači nimaju kraja, isto tako s bezalkoholni soki.

Kristijan Karall

Slike