Četvrtak, 7. marca, se je u Zemaljskom muzeju u Željeznu službeno otvorila ljetošna posebna izložba s titulom „R.I.P - kulture zbogomdavanja i spominka”. Brojni eksponati su i povezani s gradišćanskimi Hrvati.

Željezno – Jur kad se stupi u dvoranu nove posebne izložbe u Zemaljskom muzeju u Željeznu se upti da je tema ove izložbe neobična: Črne zidi, škuri ambijent i skoro neugodna tišina vladaju u prostoriji - sve odlično prilagodjeno na temu i sadržaj ove posebne izložbe RIP - kulture zbogomdavanja i spominka (Kulturen des Abschieds und des Erinnerns).

Pet aspektov u fokusu

U centru pažnje pri tom stoju smrt, zbogomdavanje i pokopi kot i različni običaji i tradicije u vezi s tim. Ovi su predstavljeni u ukupno 5 dijelov, ki se kronološki bavu i približu pohodnicam i pohodnikom umiranje, smrt i svit onkraj groba (Jenseits), pogreb, zahadjanje s mrtvaci kot i žalovanje i spominjanje.

Po kratkom uvodu na početku se moru pohodnice i pohodniki ada potpuno zgubljati u sadržaj izložbe. Najprije se publika bavi pri tom (navodnimi) znaki i dogodjaji, ki naznanjuju smrt, kot i smrtni uzroki kot su to nesriće, betegi itd. Izložba zatim stavi ufanje na vjekovječni život katoličanske vjere u fokus, ali daje i uvid u druge vjere i kulture, kot su to na primjer islam, hinduizam i židovstvo. Ov jako zanimljiv dio izložbe je prilično opširan, jer prelazi, ča se tiče tematike, po ćuti skoro prez prekida u treti aspekt i to pokope i pogrebne običaje. Uz škrinje i urne, se moru ovde čitati i žalobni govori plemstva, med njimi i cesarice Sisi, a predstavu se i različni vrsti cimitorov. Zatim se nahadjaju pohodnice i pohodniki jur u zadnjem dijelu izložbe: Ovde se od prve sekunde i upti, da se minjaju okolnosti, jer se škuri ambijent pretvara u svitliju okolinu - bijele zidi i već svić kažu na to, da smrt nije svenazočna nego da ide život za rodjake i prijatelje dalje. Izloženi su u četvrtom i petom dijelu izložbe tako na primjer relikvije sv. Nepomuka, kopija jednoga groba ali i različni eksponati pomoću kih se ljudi spominjaju svojih dragih pokojnih.

Osobno se moru pohodnice i pohodniki baviti temom smrt i na koncu izložbe. Onde su uredili malu štaciju kade se moru misli i gledišća u vezi s ovom tematikom napisati i obisiti.

Gradišćanski Hrvati jako prezentni

Med eksponati, slikami i informativnimi teksti izložbe R.I.P. su i brojni elementi, ki su povezani s gradišćanskimi Hrvati.

Jur na početku se moru pogledati grobni kamen i driveni križ iz Rasporka i Vincjeta. Zvana toga se moru u okviru izložbe najti brojne fotografije, ke kažu na primjer položenje na mrtvačku dasku u Stinjakov ali i pogrebne povorke sa škrinjom iz Pandrofa i Stinjaki. Fotografije pogrebov mladih neoženjenih muži iz Vorištana zvana toga dokumentiraju, kako je kod pokopov mladićev bio običaj, da dvi zaručnje - jedna črna i jedna bijela - pratu pogrebnu povorku.

Posebno značenje kod (gradišćanskohrvatskih) pogrebov ima naravno muzika. Zemaljski muzej zato izlaže hrvatski molitvenik Kruh nebeski iz Štikaprona i je opomenuo u vezi s tim i takozvane spričanje odnosno nadalje i javkanje - obadvoje je u izložbi kot i tomu pripadajućem katalogu objašnjeno. Zanimljivi su pred svim i zvučni primjeri četirih pogrebnih jačak iz Celindofa, ke je snimio Muški jačkarni zbor Celindof pod peljanjem Štefana Kokošića. Pohodnice i pohodniki izložbe imaju pri tom mogućnost si poslušati jačke kot su to Kako jelen zaja i Zemlja naša mati.

Jasna i uzbudljiva izložba s trenutkom straha

Prem prve skepse u vezi sa sadržajem, se moru pohodnice i pohodniki izložbe friško osvidočiti o tematiki. Škuri i mistični ambijent u dvorani je pri tom ali garant za ta jedan ili drugi trenutak straha i za gusinju kožu. Prem da je ovo i jako ozbiljna i tužna tema, prouzrokuju neki eksponati i informacije presenećenje, čudjenje a koč-toč i ta jedan ili drugi smišak. Izložba je jako dobro koncipirana i daje zanimljiv pregled o tematiki. Korak za korakom su razloženi različni aspekti a pred svim i pogrebni običaji ne samo iz Gradišća, nego i iz drugih regijov širom svita.

Iako je smrt tema, s kom se ljudi obično ne kanu namjerno baviti, nudi izložba informativne činjenice a pred svim uvid u davne čase i kako su prošle generacije zahadjale na ovom području. U prispodobi s posebnom izložbom zemaljskoga muzeja u prošlom 2023. ljetu Rijeka kot granica, se ljetos ali ne nudi poseban program odnosno štacije za dicu.

Posebna izložba RIP - kulture zbogomdavanja i spominka je još otvorena do 17. novembra ovoga ljeta.

Diana Jurković