Sedmeročlani žiri odlučio je da će kulturnu nagradu Hrvatskoga centra dodiliti dugoljetnomu aktivistu i neumornomu borcu za prava, jezik i kulturni identitet GH.

Beč – Uoči nadolazećega jubileja Hrvatskoga centra u Beču – 30 ljet od utemeljenja 1994. ljeta – čije ostvarenje je prije svega i njegova zasluga i u čijem prvom kuratoriju je bio član, neodvisni žiri za dodjelu ove najviše nagrade Hrvatskoga centra odlučio je dodiliti »Metron« za 2023. ljeto Franji Palkoviću.

Rodjeni Filežac je kao student bio predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba 1966./ 67. pak opet 1968./69. ljeta. Početkom 1970-ih je počeo pripraviti Symposion Croaticon I., koga je pak organizirao 1973. ljeta kao glavni odgovorni. Od 1994. do 1996. je bio predsjednik Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva (HGKD) – Beč. Za vrime njegovoga predsjedničtva 1994. ljeta je bilo svečevanje 60. obljetnice postojanja ovoga društva. U to vrime padaju i reforme gradišćanskohrvatskih društav u Beču i ustoličen je Hrvatski centar kao krovno društvo u uskoj suradnji tada HGKD-a i HAK-a.

Franjo Palković je bio motor i duhovni arhitekt proširenja i adaptacije prostorijov u Schwindgasse 14 skupa s Manfredom Čenarom, Martinom Prikosovićem (†) i Franjom Ratašićem (†). Franjo Palković je bio član „djelatne zajednice” za renovacije prostorijov kao i prostornu i organizacijsku izgradnju, a dalje pak i u prvom sastavu Kuratorija ovoga Centra gradišćanskih Hrvatov u Beču (1995./ 96.).

Franjo Palković je zvanično uz ostalo duga ljeta djelao u peljajućoj funkciji u VAMED- u, a je pak do umirovljenja bio tehnički upravitelj odnosno direktor uprave bolnice u St. Pöltenu. Do 2002. ljeta je bio na peljajućem mjestu u gospodarskom odjelu Bečke opće bolnice (AKH), odakle ga je odvabila bolnica u St. Pöltenu (Dolnja Austrija).

U rodnom i domaćem Filežu je stao uz zipku folklornoga društva Graničari. 2012. ljeta Franjo Palković je postao predsjednikom Likuda (Literarnoga i kulturnoga društva Filež), u kom je jur prije toga vršio funkciju potpredsjednika. S ovim društvom je imao velike plane od kih je brojne mogao i ostvariti, uz ostalo veliki kulturni festival i „Majales“ na dvoru Zichyjevoga dvorca.

S hrvatskimi društvi i organizacijami u Beču a pred svim i s aktivisti i aktivisticami pod krovom Hrvatskoga centra ga je duga ljeta i desetljeća vezala ne samo uska suradnja nego i osobno prijateljstvo. Zapisao je svoje ime u temelje ove toliko važne ustanove u centru Beča. Ova zahvaljujući i Franji Palkoviću svojim djelovanjem pokriva ne samo Beč nego i Gradišće kao i gradišćanske Hrvate u prikgranični kraji a je svakako i informacijska i kontaktna točka i za druge narodnosti i manjine.

Kako je izjavio glasnogovornik žirija za dodjelu Kulturne nagrade Hrvatskoga centra »Metron«, mag. Rudi Gregorić: „S Franjom Palkovićem smo odlikovali pravu osobu u pravo vrime. Dodiljujemo ovu nagradu ličnosti, ka je velik dio svoje- ga angažmana i vrimena posvetila dobrobiti hrvatske riči i kulture a tim i očuvanju hrvatskoga identiteta ne samo u Gradišću nego i u velegradu Beču.“

Svetačna dodjela »Metrona« će biti 17. aprila o. lj. u prostorija Hrvatskoga centra u Beču.

Tereza Grandić

Kategorije