Primarne oznake

Datum:

15/05/2024 - 20:00

 

U Hrvatskom centru će se opet održati otvoreni tančeni večer.

 

Početak: 20.00

Kade: Hrvatski centar, Beč