Na prvu nedilju u maju od 1972. ljeta priredjuju Hrvatsko shodišće ka Krvavo suze točećoj Divici Mariji, uprav na Majkin dan u Madjarskoj.

Jura – Jurska biškupija na čelu s biškupom dr. Andrasem Veresem je pozvala vjernike na drugo veliko shodišće u suorganizaciji Željezanske biškupije. Odgovorni ovoga tradicionalnoga shodišća su bili Kristina Glavanić direktorica Hrvatskoga i Ugarskoga vikarijata i farnik Ferenc Benković papinski prelat.

Hodočasniki su došli iz Madjarske, Austrije i Slovačke. Svetu mašu je muzički oblikovao Zbor Lastavice i Tamburaški sastav Žgano iz Narde, a na katedralni orgula je svirao dugoljetni kantor ovoga shodišća Jive Maasz iz Čunova.

Na početku svete maše je papinski prelat Franjo Benković pozdravio glavnoga celebranta željezanskoga biškup dr. Egidija Živkovića i u ime jurskoga biškupa dr. Andrása Veresa predao kopiju milostivnoga kipa Krvave suze točeće Divice Marije.

Na svetoj maši med subrati je bio nazoči i pater Anijan Marko Mogyorósi ki je bio sve do svojega vječnoga zagovora, do 15. augusta 2022. ljeta peljač Hrvatskoga shodišća u Juri. Prije Božje službe se je biškup Egidije zahvalio na pozivu i iskazao je svoje veselje, da uprav na Majkin dan zna pozdraviti u katedrali sve majke i staremajke i zagovornicu Blaženu Divicu Mariju.

Prvo štenje je čitao Bizonjac Balaž Martinšić a drugo Kristina Glavanić i ujedno načelnica Narde, a molitve vjernikov Nardanac dr. Sandor Horvath i Kemljanka Erika Janković. Biškup Egidije je u svojoj prodiki istaknuo tri ključne riči: ljubav, veselje i zajedničtvo ke su jako važne u današnjem času u familiji u Crikvi i u društvu. Na kraju maše je biškup sa subrati išao milosnomu kipu. Hrvatsko shodišće je u Juri završeno sa svetačnom večernjom ku je predvodio papinski prelat Franjo Benković.

Na prelipom sunčanom danu su se mogli pred katedralom pominati vjerniki iz svih krajev kade živu Hrvati.

IK