Zvijezde za misec april

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Harmonija Vas sprohadja u aprilu. Polako ali sigurno se pojavu metulji u Vašem trbuhu! Uživajte ovu srićnu ljetnu dob! ☘ Posao/uspjeh: Spolom se baranom nudu nove poslovne mogućnosti. U ki smir će se Vaša karijera u budućnosti razviti? ♥ Zdravlje: Niste na vrhu Vašega zdravlja. Još uvijek Vas trapu posljedice jednoga nazimljenja...

Tagovi: 

Gdo će se skrbiti za školstvo?

Uvezi sa školstvom, bilo u Gradišću bilo u Beču se u prošli tajedni čuda zbiva. Dobro tako. Neka protuliće i zbudja sve nas i naše funkcionare i tira u akciju. Pedagoška visoka škola je u Željeznu priredila dan o manjinskom školstvu u Gradišću. Stalna konferencija predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov narodnih grup je širila javno pismo i najavila medijsku kampanju i razgovore s političkim zastupničtvom uprav zbog situacije obrazovne ponude zvana autohtonoga područja, pred svim u Beču i u Gracu.