Iako su dani još kratki i mrzli se more u februaru jur vani u vrtu sijati prvo povrće.

Koč kada se mora opet štartati u sezonu, sam nedavno čitala. Ja osobno još ne bi bila na to mislila. Zima je, zemlja je dje- lomično još smrznuta, a zadnje pute me je skoro topli vjetar odnesao. Ali kad sam onda malo točnije pogledala u kalendar, sam se spomenula, da obično zaistinu jur u februaru sijem odredjeno povrće. A jur je februar.

Sitva u februaru

Dakle, ča se mora znati o sitvi u februaru? Ja osobno rado u februaru sijem. Tako me je moja baba naučila. Na jugu Gradišća zemlja u to vrime obično već nije smrznuta, a velika prednost je, da je još vlažna. Ar – iako nas je prošlo protuliće ča drugoga naučilo – obično su protulića prošlih ljet bila jako suha, a ja nisam premarna vrrtljarica, da bi osigurala, da su simena do klicanja uvijek u vlažnoj zemlji, da se ne isušu. A to je onda veliki problem. Neka simena onda uopće nećedu klicati, neka ćedu se djelomično pokazati, a neka ćedu imati vidljive znake na lišću, da nisu bila zadovoljna s podvaranjem. Kad sijem u februaru mi se to obično ne dogadja. Sijem rotkvice, peršin, mrkve, špinat, ranu salatu i grah. A ako imam mjesta u klijališću odnosno ako nisam prelijena da si načinim mjesto, onda tamo još sijem rano zelje i kolorabi. Zelje i kolorabi tribaju morebit duže, dok klicaju, ali zato onda lipo polaku i dobro rastu. U stanu je čuda puti pretoplo za ovo povrće pak rasline nastaju dužičke i slabe.

Zibrati pravo sime

Mora se znati, neće ovakova sitva funkcionirati sa svakim simenom. Postoju posebne sorte za ovu dobu ljeta. Ada ako kupite sime, pogledajte uvijek na opisu na zadnjoj strani vrićice, kada odnosno u kom razdoblju preporučuju sitvu. Ako sami zamite sime, morate pokusiti, kakove osebine ima, morebit si onda morete i uzgajati vlašću vrst, ka se je posebno adaptirala za uvjete u vašem vrtu.

Pokrivati ili ne?

Kad u februaru posijete povrće vani, onda je zemlja obično dost vlažna (ovo ljeto definitivno je), da ju ne tribate dodatno zaljivati. Ako ne kanite, da se gola na površini na sunčenom danu isuši, morete koristiti agrotekstil. Ov pokrivač s jedne strani čuva klice od mrzline i s druge strani pazi, da se ne isuši. Kod peršina i mrkve je sušenje simena kod mene najveći problem, zato je pokrivam. Grah i špinat već ne pokrivam, kad i ovako funkcionira. Pitanje je naime, koliko mikroplastike se iz ovakovoga agrotekstila ispere u zemlju ili koliko malih kusićev odleti ili zamu ptice za svoja gnjazda sobom. Ali uprav ptice moru biti problem, osebujno kod graha, kad jako rado isćupaju mala zrna. Pokrivam je ada u prošli ljeti jelvovim kićem (ča je ostalo od adventskih vijencev) ili kićem od liske. Ovako ptice ne moru direktno k simenu. Uživajte ada početak sezone ili ga kot ja bar dajte na znanje.

Tereza Grandić

Kategorije