Izašao hrvatski učbenik »Pominajmo se!« Sanje Abramović i Sabine Nagy

ŽELJEZNO — Na Saveznoj gimnaziji u Željeznu. 2. lip­nja/junija prezentirali su hrvatsku škol­sku knjigu »Pominajmo se!«, ku je financiralo Hrvatsko kultur­no društvo u Gradišću. Školarice i školari 3.F razreda peljali su kroz program, a školarice i školari 2. i 3.F razreda su predstavili nekoliko kusićev iz knjige, čije su autorice Sabine Nagy i Sanja Abramović, ka je odgovorna i za layout. Mr. Zlatka Gieler se je dirljivo zahva­lila autoricam knjige, čiji lektor je bio „stari kapacunder“ hrvatskoga jezika — mr. Ivo Sučić. 

MINI-METRON dobitnik 2013.: Dvojezična savezna gimnazija Kurzwiese Željezno

Sedmeročlani žiri je u svojoj sjednici 26. marca jed­no­gla­sno odlučio da će iz pr­edlo­ženih projektov i inicijativov dodiliti »MINI-METRON« za 2013. ljeto Saveznoj gimnaziji Kurzwiese u Željenu; to­čnije: Hrvatskim razredom — projekti razmjene sa školami u Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Pula) — jur 20 ljet dugo. Peljačica projekta je  profesorica hrvatskoga jezika, mr. Sabina Nagy, direktorica škole: mr. Karin Rojacz-Pichler (obadvi su gradišćanske Hrvatice). Hrva­t­ska kulturna nagrada Hrvat­skoga centra se dodiljuje na­rašćaju za posebne ideje i i­s­taknuta dostignuća na području očuvanja ili razvijanja hrvatske riči, hrvatskoga o­d­nosno dvojezičnoga školstva, razmjene omladine, dizanje hrvatske samopouzdanosti i kulturnoga izražaja mladine i za mladinu.»MINI-METRON« se dodi­lj­u­je godiš­nje u obliku svetačnosti i je u obliku: skul­p­tu­re od st­a­kla s u­graviranim na­t­pisom i poveljom i cilondrom na hr­vatskom jeziku.

20 posto školarov/ic u Austriji ima drugi nego nimški razgovorni jezik

15. februara je održan po 15. put »Medjunarodni dan materinjega jezika«. Polag izjave Unesco-a (Medju­narodne organizacije za pro­svjetu, nauku i kulturu) polovica svoj oko 6.000 jezikov širom svita je u velikoj pogibelji da nestanu. A austrijski škola lani je bilo 226.547 školarov i školaric kim je razgovorni jezik drugi nego nimški. Ukupno je u Austriji registrirano kih 80 razgovornih jezikov. Hrvat­skim se služi 12.491.

 

Škola hrvatskoga jezika u OŠ Koljnof — razmjena s Hrvatskom

U gradišćanskohrvatskom Koljnofu na ugarskoj strani, u dvojezičnoj Osnovnoj školi »Mihovil Naković« sada jur treto ljeto teče projekt za po­dučavanje hrvatskoga jezika pomoću pedagogic iz Hrvat­ske. Tako su početkom jan­u­ara dva tajedne dugo dvi uči­teljice iz centralne škole Vu­­kovina u Zagrebačkoj županiji podučavale koljnofsku di­cu. Kooperaciju sa školom u Hrvatskoj OŠ „Mihovil N­aković“ u Koljnofu je uspostavila pomoću sela Bu­ševca, s kim imaju jur 20 ljet dugo vrlo prijateljske i djelotvorne veze. Učiteljice iz Hrvatske su podučavale u dolnji i gornji razredi predmet Hrvatski, ali i neke dru­ge predmete, ke predavaju dvojezično, kako su to npr. pjevanje, crtanje i tjelovježbanje. Domaće učiteljice Ingrid Klemenčić, Sabina Balogh i Katica Mohos Arató su asistirale gostujućim učiteljicam iz H­r­vatske ke su podučavale u tīmu.