ŽELJEZNO — Kako je izjavila Dijeceza Željezno u prošli miseci su temeljno obnovili gimnaziju Wolfgarten. Utorak su direktor škole, Josef Mayer i biškup Egidije Živković predsta­vili saniranu školu javnosti. Med drugim su obnovili fasadu, obloke, sanitarne uredjaje i grijanje kao i obranu protiv ognja. Uza to su obnovili dvoranu za tjelovježbanje. U saniranje ove škole, ka je zgradjena 1959. ljeta, je Dijeceza uložila skoro 180.000€. U dijecezanskoj gimnaziji Wolfgarten nudu hrvat­ski kot slobodni predmet.

Škola dijeceze Željezno, Wolfgarten je spočetka bila katoličanska škola za izobrazbu učiteljev. 1962. su školu minjali u muzikalno-pedagošku realnu gim­na­zi­ju. 1976. ljeta su školu pak preimenovali u realnu gimnaziju s višimi razredi a od 1985. su onde instalirali gimnaziju Dijece­ze.

 

Kategorije