ŽELJEZNO — 16. decembra su u WIFI-u u Željeznu održali sada jur 11. »Jezično naticanje u istočni jeziki u govoru«, i 5. »Jezično naticanje u istočni jeziki u pisanju sastavka«. Ovo naticanje organizira Zemaljski omladinski referat (LJR) — savezno društvo za mladinu Gradišća.

 

Hrvati su i ovo ljeto opet bili dobro zastupani. Nije bilo ži­riju lako, nominirati tri najbolje sastavke i govore. Ipak su se jurorke odlučile, to su bile magistre Sabine Pavičić i Zlatka Gieler, gospe Silvija Wallner i Zorica Božić, kao i dobitnica u govoru prošloga lje­ta, Tereza Grandić. Prvo mjesto u govoru je išlo na Doricu Zvonarić iz Panonske gimnazije u Gornjoj Pu­lji s temom „Ima tamburica kod gradišćanskih Hrvatov još budućnost?“, drugo mjesto je osvojila Nataša Milenković, ško­la­ri­ca Trgovačke akademije Matrštof, ka je govorila na temu „Pol istine je cijela laž“, a treto je položila Amra Korajac, ka pohadja Trgovačku akademiju u Santaleku i je izabrala temu „Dobrovoljno je važno!“.

 

Najbolji sastavak napisala je Sofija Petö iz Uzlopa ka poha­dja Višu stručnu školu Theresianum. Pisala je o „Predrasude van — vlastito mišljenje nutar“. Druga najbolja je bila Ivana Vilus iz Trgovačke akademije Željezno, a treto mjesto je položila Cogrštofka Štefanie Schaffer iz Savezne gimnazije Že­ljezno. Muzički su Panonci, školski tamburaški sastav Pa­non­ske gimnazije u Gornoj Pulji, oblikovali program.

(Angelika Kornfeind)

 

Kategorije

Slike