Studenti Bečke slavistike u Željeznu

BEČ/ŽELJEZNO — U konverzacijskom tečaju „dijalektologija“ na Slavističkom institutu Bečkog sveučilišta ovoga semestra govorimo i o jeziku, dijalektima kao i kulturi i povijesti gradišćanskih Hrvata. Iskoristili smo 25. 5. 2012. prigodu da ujedno obidjemo Željezno — na tragovima gradišćanskih Hrvata — u sjajnom vodjenju prof. dr. Nikole Benčića i prisustvujemo svečanosti posvećenoj prijevodu Biblije na gradišćanskohrvatski jezik u dvorcu Esterházyjevih.

 

Dvojezičan mjuzikl na OŠ Štikapron

Dica OŠ Štikapron su 25. maja u mjesnom društvenom domu predstavila dvojezičan mjuzikl s naslovom »Hrvatska ljubav«. Pokidob da štikapronska dica s velikim oduševljenjem jaču hrvatske narodne jačke, je učiteljica Ljuba Kelava počela premišljavati o školskom projektu. Štikapronska dica su petak, 25. maja predstavila ov dvojezični mjuzikl. Sudjelivalo je približno 50 školarov.

 

Ministrici predstavljen projekt »Hrvatski školski sustav za Beč«

Prilikom djelatne posjete nove ministrice vanjskih poslov i europske integracije Republike Hrvatske, prof. dr. Vesne Pusić Republiki Austriji a tim na nje posebnu želju i grad. Hrvatom 30. marca o. lj. glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall i Kurator te ustanove Petar Tyran predstavili su ministrici i zastupnikom gradišćanskohrvatskih društav i organizacijov veliki skupni projekt Hrvatskoga centra kao u daljnjem i cijele hrvatske zajednice u Beču »Hrvatska škola u Beču/Austrija – Hrvatska – Mađarska/Trilaterala s budućnošću/Zajedno u Europskoj Uniji«.

Podučavanje hrvatskoga jezika u OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu

U skupnom školskom projektu OŠ Vukovina (Hrvatska) i OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu (Ugarska) na poziv općine na čelu s Ferijem Grubićem i škole na čelu s direktoricom Agnjicom Sárkőzi-Fabijanković dvi učiteljice su svaka po dva tajedne dugo dici u niži razredi u Koljnofu podučavali hrvatski standardni jezik. Branka Heman (OŠ Vukovina) i Dunja Katulić (OŠ Buševec) su pak u skupnoj hrvatskoj uri 9. februara pokazale ča su se dicom naučile.

Naticanje u strani jeziki i s hrvatskim

ŽELJEZNO — Ovoljetno naticanje u strani jeziki, tzv. Sprachencontest za sridnje i više stručne škole se je 9. februara po 12. put održao u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Hrvati su po četvrti put sudjelovali. Školarice i školari su se naticali u šest jezikov. Svaka škola je mogla javiti po dva kandidate. Za hrvatski jezik su se naticale Trgovačka akademija Matrštofa, Gornja Pulja, Santalek i Željezno, viša škola za ekonomska zvanja Theresianum Željezno i Sridnja trgovačka škola Željezno. Sve skupa se je naticalo 11 školaric i 2 školari.

 

Zimski tajedan športa GŠ Sveti Mihalj

SVETI MIHALJ — Od 22. do 27. januara boravili smo na zimskom tajednu športa u štajerskom Schladmingu. Bilo nas je 34 dice drugih i trećih razredov. Pratili su nas učitelji Holzinger, Hajszan, Flamisch i Lendl. Stanovali smo u prenoćišću za mladinu. Sobe su bile male, ali jako lipe. Bili smo zadiljeni u četire grupe. U četvrtoj grupi su neki suškolari trčali na skija. Vozili su se svaki dan jutros u centar nordijskoga skijanja, naime u Ramsau. Četvrtak otpodne napravili su pak pišačenje po snigu dašćicami na noga (Schneebrettwanderung).