Zemlja Gradišće je 16. oktobra u Zagrebu povjesničaru dr. Mirki Valentiću predala »Časni znak Zemlje Gradišće«. Odlikovanje je na Austrijskom veleposlanstvu predala veleposlanica mr. A­ndrea Ikić-Böhm uz generalnu sekretaricu Ureda gradišćanske zemaljske vlade Moniku Lämmermayr i vladinoga nadsavjetnika Rihar­da Vlašića.

Mirko Valentić je stručnjak za Vojnu krajinu i gradišćanske Hrvate. Početkom sedamdesetih ljet sastavio iz­ložbu o gradišćanski Hrvati u Zagrebu, ka se je pak kaza­la i u Gradišću. Ova izložba je pak putovala i kroz hrvat­ske grade od Zagreba do Šibenika.

 

Mirko Valentić, je­dan od peljajućih stručnjakov za povijest gradišćanskih Hrvatov, autor je knjige o »Gradišćanski Hrvati od XVI st. do danas« (Zagreb 1970.), urednik je knjige »Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati« (Čakavski sabor 1972.) autora Martina Meršića ml. i skupa sa Zvanem Črnjom i Nikolom Benčićem je uredio monografiju »Gradiš­ćan­ski Hrvati« (Čakavski sabor 1973. jeta), ka je izašla uz iz­ložbu u Zagrebu i Katalog za izložbu o Gradišćanski Hrvati u Željeznu o koj su tada op­šir­no pisale Hrvatske novine.

 

Pokrenuo je i mnoge druge pr­ojekte vezane uz gradiš­ćan­skohrvatsku tematiku. Mirko Valentić je lani svečevao svoj 80. rodjendan. On je od 1991. ljeta početo peljao Inistitut za suvrimenu povijest u Zagrebu.

 

Mirko Valentić rodio se je u Ivanjskoj kraj Banje Lu­ke, BiH, 1932. ljeta. 1961. lj. diplomirao je povijesnu gru­pu na Filozofskom fakultetu Sv­e­učilišta u Zagrebu a od istoga ljeta pak do 1964. bio je profesorom povijesti u Školi za odgajateljice u Zagrebu. Od 1964. do 1971. ljeta kustos je u Povijesnom muzeju Hrvatske a 1971. ljeta zaposlio se je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu (nekadašnji Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske).

 

1978. ljeta do­ktorirao je povijest na Filozof­skom fakultetu u Zagrebu s temom „Vojna krajina i pitanje njenog sjedinjenja s Hrvatskom 1861.-1881.“. Bio je ravnateljom u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu od 1991. do 2002. ljeta i predavačem na Odsjeku za povijest pri Hrvat­ski studiji.                

 

(uredn.)