8. do 12. decembra u Novoj sridnjoj školi Veliki Borištof  su gostovale partnerske ško­le iz Finske, Nimške, Poljske, Španjolske, Irske, Estonije i Turske. Školari i učitelji ovih škol su pohodili ovu ško­lu prilikom Comenius-projekta „Tell me your story“, a ostali su četire dane. Školari su spavali kod naših obitelji, a učitelji u Lučmanu.

 

VELIKI BORIŠTOF — Pa­n­diljak, 9. decembra jutro su gosti sudjelovali pri podučavanju u našoj školi, a navečer smo u skupnoj svetačnosti u Kugi predstavili svoje zemlje i škole. Svaka škola je priredila malu prezentaciju pod skupnim geslom „Iskanje noćiš­ća“. Školari pojedinih škol su prilikom skeča ili videoklipa interpretirali na svoj način bo­žićno pripetenje oko poroda Maloga Jezuša. Tako smo si mogli bolje predstaviti, kako se živi u pojedini zemlja i kakovih narodni običaji ima u ovi zemlja. Tamburaši i plesači na­še škole su pokazali brojnoj publiki svoj šarolik i mnogovrsni program.

 

Po podučavanju smo zeli sobom školare u svoje obitelji da se bolje upoznamo i da im pokažemo okolnosti, u ki mi živimo. 

 

Utorak smo bili skupa s na­šimi gosti i roditelji u Željeznu, kade smo si razgledali kaštel Eszterházy. Imali smo i malo peljanje. Zatim je bila mogućnost da se prošećemo po pi­ša­čkoj zoni, kade smo pohodili i božićni sajam. 

 

Srijedu smo se odvezli s na­šimi gosti autobusom u Beč. Razgledali smo med drugim Štefansku crikvu, parlament, Kuću Hundertwasser i kaštel Belvedere. Zbogomdavanje je pak bilo pred kaštelom Schö­n­brunn.
Cilj je ovoga projekta, ki će durati još do 2015. ljeta, da bo­lje upoznamo pojedine kulture, da naučimo bolje engleski jezik i da sklopimo nova prijateljstva, ča se je i ugodalo.

 

Tijekom ovoga školskoga lje­ta ćemo poiskati naše nove pri­jatelje i prijateljice u Fin­skoj i Estoniji.

(Dora Divos & Vera Mikač)

Kategorije

Slike