U utorak, 18. junija, su se svi učeniki i profesori ki su išli na školsko putovanje za Zadar, našli u 7.45 ispred zgrade Sa­vezne gimnazije u Željeznu. Školari i školarice skupa s profesori hrvatskoga jezika na svojem putovanju u Dalmaciju i na Jadranu su pohodili Veli Rat, Dugi otok kao i Kornate. Na putovanju u Hrvatsku bilo je ukupno 59 školaric i školarov iz sedam različitih škol.

 

ŽELJEZNO/ZADAR — Oko 8.00 18. junija smo krenuli prik Ugarske za Zadar, odakle smo s trajektom nasta­vili naše putovanje do Dugoga otoka, do se­la Luke. U autobusu smo ig­rali ig­rice u ki smo se morali predstavljati je­dan drugomu i čitavomu auto­bu­su. Bilo je to dobro, jer nas je bilo 59 školaric i šk­o­larov iz se­dam razli­či­tih škol, iz Sa­ve­zne gim­na­zi­je, Dijecezan­ske gi­m­nazije, Theresianuma i Tr­govačke aka­demije Željezna, Trgovačke akademije i gi­m­nazije iz Matr­štofa i iz Org 15 iz Beča. Morali smo se formirati u pare i svaki par je mo­rao držati kratak referat po hr­vatsku i po nimšku, na temu vezano uz naše putovanje. Ta­ko smo svi bili pripravljeni i na Zadar i sva njegova važna mjesta ka smo mogli, kad smo stigli u Zadar uživo viditi i na Dugi otok. Znali smo ča nas čeka. Šetali smo i upoznali grad Zadar, dok nismo, po 75 minut vožnje trajektom, stigli do našega hotela, ki se je zvao »Luka«. Dostali smo još vičeru, a potom smo išli svi u na­še sobe i odmarali se za dojduće prelipe dane u Luki i okolici.

 

U deveti jutro smo drugi dan imali ručenje u restoranu hotela. Autobusom smo se vozili do male sridnjovjekovne crikvice, a potom do svitionika Veli rat, ki je izgradjen 1849. godine. Zanimljivost svitionika je u tom da je u njegovu izgrad­nju, točnije u fasadu, ugradjeno 200.000 bjelancev da bi fasada bila postojana, a zanimljivo je da fasada ni po 163 ljet nije obnovljena. Kod kapelice smo zmolili Oče naš i zajačili Zdravu Divu. Nakon razgledavanja svitionika, odlazili smo na jednu od najlipših plažov na Jadranu — pješćanu plažu Sakarun, kade smo ostali do kasno otpodne. Oko peti smo se autobusom vratili u hotel. Neki su se malo odmorili do vičere…

(nastavak slijedi)

Kategorije