Kad su učitelji kompetentni, školari znaju dobro jezik

Ča je dužnost škol?

Da bi se u jezičnoj zajednici povećao broj ljudi, ki govoru manjinski jezik, je potribno planirati učnju jezika (prisp. Sallabank 2011: 281). Pokidob da roditelji sve rjedje svoju dicu uču ma­njinske jezike, je dužnost škol, izravnati ta gubitak. Ali premalo je kvalificiranih učiteljev, ki bi mogli podučavati ugrožen jezik. Zato je potribna mudra investicija u izobrazbu učite­ljev. Jako važan je kontinuitet izobrazbe, i to od dičjih jaslic do sveučilišća.

 

Tagovi: 

Ku vezu imaju AIDA pak parfem s našim jezikom?

Zbog čega neka prodavamo jezik?

Projdući put smo tvrdili da je jezik produkt kotno parfem. To znači, da se jezik more prodavati kot se more prodavati parfem. Pritom je važno do­znati interese kupcev. Ako interesi nisu poznati, produkt ne more biti adekvatno skrojen za ciljnu grupu. Produkt naime mora zbuditi po­zi­tiv­ne asocijacije kod kupca, a zato moramo probuditi atraktivitet pro­dukta. To znači, da moramo kod kupca izazvati že­lju, da se kani učiti jezik. Prodat ćemo na kraju samo on produkt, ki je perfektno pogodio potriboće konzumenta.

Tagovi: 

Nije teško zbuditi želju za učnjom jezika. Znate kako?

Kako živiti od jezika?

Status i rentabilitet manjinsk­o­ga jezika se more poboljšati samo onimi mjerami, ke govo­r­nikom jezične manjine pru­ža­ju materijalno do­brostanje. M­o­rebit Vam još odzvanja u uhu reklamni slogan Gospodarske komore: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“. Baza dobrostanja je us­pje­š­na ekonomija.

Tagovi: 

Kako se umirajućemu jeziku more poboljšati status?

Zač je potribna reklama za jezik?

Zato da bi manjinski jezik u javnosti nastao popularan, je potribno propagirati ga. Tomu na priliku služu naticanja (Wettbewerbe). Natica­nja u Hrvatskoj za najbolju novu hrvatsku rič priredjuje časopis Jezik. Podupira jezična kultura tim, da se upozorava na tudjice, ke nepotribno ulazu u hrvatski je­zik i da se jača svist o tom, da je potribno kre­iranje novih riči, da bi se mogao razvijati jezik. 2011. ljeta je nagradjena najbolja rič za „Tip­p­fehler“, i to „zatipak“. Spodobne akcije bi bile potribne i za gradiš­ćanskohrvatski jezik.

 

Tagovi: