Osamnaest novih tamburov za OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu

U okviru kulturnoga programa petak, 15. aprila u Koljnofu su oficijelno preuzeli i blagoslovili nove tambure za školsku tamburašku grupu. Odgovorni u školi su pomoću EU-Leader-projekta mogli nabaviti 18 instrumentov graditelja tamburov Marinka Katulića iz prijateljske općine Buševec u Hrvatskoj.

Kad bi poznali mene, živili bi na vijeke

I človik je počeo grišiti. Ali s grihom nije upropašćena njegova budućnost. Bog je človiku dao još jednu šansu. I on se more odlučiti za ili protiv Boga. Poslao je na svit spasitelja i otkupitelja, ki bi nosio naše betege i boli. I on je ranjen i raspet zbog naših zločinov i grihov. I na temelju njegovih ranov i njegovoga trapljenja smo otkupljeni. Bog je na njega hitio sve naše grihe. Zato je on „Agnjac Božji, ki odnimlje grihe svita (Ivan 1, 29).“

Tagovi: 

Ste znali? Longin je probol Jezuševu stran

Longin(us) je ime onoga rimskoga vojaka, ki je probol Jezuševu stran kopljem, dokle je visio na križu. Stroprv u sridnjem vijeku je on dostao to ime. U evandjelji naime nima imena. Longinus je navodno bio nazoči pri križevanju kot stotnik i je po Mati 27, 54 rekao: „Zaistinu, ovo je bio Sin Božji!“ Veli se za Longina, da se je povrnuo i zato ga katoličanska i različne druge crikve poštuju kot sveca.

Tagovi: 

Pohod UN-ove zastupnice u OŠ Uzlop

U okviru svojega mandata za nadiziranje kako pojedine države zahadjaju s ljudskimi pravi a pred svim i s manjinskimi pravi i kulturnim jerbom i o učuvanjem jezika i identiteta malih i najmanjih narodov i narodnosti, rodjena Pakistanka Farida Shaheed je pohodila i Austriju i na licu mjesta razgovarala sa zastupniki autuhtonih i alohtonih (novodoseljenih) narodnosti i nacionalnih manjin. Tako je uz ostalo i bilježila situaciju kod hrvatske narodne grupe u Gradišću u Beču.

Čitanje u javnoj knjižnici općine Klimpuh

KLIMPUH — Javna knjižnica (biblioteka) općine Klimpuh je smješćena u Grünberggasse 1. Ima i e-mail adresu: buecherei@klingenbach.bgld.
Nedavno, pandiljak 4. aprila istaknuta i poznata klimpuška autorica, Doroteja Zeichmann, štala je iz svoje knjige »Mrtvi na odmoru« (Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno 1999.) u javnoj knjižnici općine Klimpuh.

Tagovi: 

»Pujanske jačke i muzički razvitak na D. Pulji«

DOLNJA PULJA — Folklorna grupa Hajdenjaki je prezentirala svoj najnoviji produkt, i to pjesmaricu s naslovom »Pujanske jačke i muzički razvitak na Dolnjoj Pulji« subotu, 16. aprila u domu ognjogascev. Nekoliko zainteresiranih članov folklornoga društva se jur ljeta dugo bavi istraživanjem starih jačak. Snimili su jačenje ljudi po seli u sridnjem Gradišću — u Šuševu, Mjenovu i u domaćoj D. Pulji.

Tagovi: 

„Uspješno sudjelovanje hrvatske narodne skupine u javnom životu Austrije“

Veleposlanik Rep. Austrije u Rep. Hrvatskoj, dr. Jan Kickert prilikom otvaranja izložbe »400 godina Hrvata u Beču« u galeriji Matice hrvatske u Zagrebu je naglasio uz ostalo da su narodne grupe obogaćenje domicilne države.
ZAGREB — Prilikom otvaranja izložbe »400 godina Hrvata u Beču« u galeriji Matice hrvatske u Zagrebu 7. aprila dr. Jan Kickert, veleposlanik RA u RH je naglasio uz ostalo:

Tagovi: